Tartu Laste Tugikeskus on koolitanud varajase märkamise koolituse raames ligi 370 spetsialisti

Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ üheks oluliseks partneriks on MTÜ Tartu Laste Tugikeskus, kes viis perioodil oktoober 2014-2016 läbi kümme „varajase märkamise oskuste suurendamise ja lapse väärkohtlemise ennetamise“ koolituspäeva lastega töötavatele spetsialistidele.

Toimusid loengud ja grupitööd, kus käsitleti järgnevaid teemasid: väärkoheldud laste varajane märkamine ja probleemide ennetamine; lapse ja vanema vaheline häirunud kiindumussuhe ja selle parandamine; lasteasutuste koostöö peredega.

Koolituse tagasisidest võib lugeda, et spetsialistid pidasid koolituspäeva informatiivseks. Eelkõige oldi rahul metoodikate tutvustamise, rohkete näidetega elust ja praktikast ning lapse väärkohtlemise sümptomite tutvustamise juhistega vanematele.

 

Kokku läbisid koolituse 363 spetsialisti.

Toimunud koolituste ajakava:

23. oktoober 2014 Haapsalu

25. november 2014 Tartu

20. jaanuar 2015 Jõhvi

5. veebruar 2015 Rakvere

25. märts 2015 Pärnu

21. aprill 2015 Tartu

26. august 2015 Värska 

29. september Võru

23. oktoober 2015 Tartu

20.  Jaanuar 2016

Loe koolitusest lähemalt 2015. aasta 28. jaanuari Põhjarannikust. 

Easysoftonic