Kiusamise ennetamine on tõhus, kui kooli ja kodu vahel valitseb positiivne koostöövaim

Kiusamise ennetamise võti seisneb nii kooli ja kodu sisukas koostöös kui ka juhtkonna ja kolleegide toetuses, selgub MTÜ Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ efektiivsusuuringute tulemustest. Uuringusse on kaasatud nii õpetajad, lapsed kui lapsevanemad.

Kui esialgu arvasid ligi pooled uuringus osalenud õpetajad, et lastevanemate kaasamine „Kiusamisest vabaks!“ metoodikasse võib osutuda keeruliseks, siis peale poolt aastat metoodika kasutamist said 2/3 õpetajatest kinnitust, et lapsevanemate initsiatiiv metoodika tegevustes kaasa lüüa on kõrgem kui algselt arvatud.

Lisaks tuleb uuringufirma Psience tulemusuuringute projektijuhi Eva-Maria Kangro sõnul selgesti välja, et kiusamise ennetamine on tõhusam, kui lasteaia või kooli juhtkond märkab ja toetab laste ning õpetajate püüdlusi. Kuigi õpetajate peamine mure on ajanappus – kuhu mahutada kiusamist ennetavad tegevused? -,  näitavad uuringutulemused, et palju sõltub õpetaja loovusest ja pealehakkamisest metoodikat ainetundide ja tunniväliste tegevustega oskuslikult lõimida.

„Kiusamisest vabaks!“ metoodilised vahendid on haaravad ning toetavad mitmekülgselt laste empaatiavõimet. Kangro sõnul on tähtis, et lapsed hakkasid mõnekuise metoodika rakendamise järel näitama üksteise suhtes üles enam hoolivust ja tähelepanelikkust, mis oli ka õpetajate ja lapsevanemate peamine ootus metoodika kasutuselevõtu eel. Lapsed õppisid sotsiaalseid olukordi teadlikumalt mõtestama, emotsioone ära tundma ja empaatiliselt reageerima. Vähenesid nii kaaslaste ignoreerimine ja tõrjumine kui ka suusõnaline kiusamine – õrritamine, narrimine, mõnitamine.

„Rõõm on näha, et ka laste aktiivsus ja julgus ebaõiglusele vahele astuda ning kiusamisele taunivalt reageerida tõusis mõne kuuga märgatavalt. See on oluline tulemus, sest kiusamist hoiabki üleval kõrvalseisjate passiivsus, paljudel juhtudel ka heakskiitev hoiak,“ toob Kangro välja metoodika positiivsed mõjud.

„Uuringutulemused näitavad selgelt, et üksteise märkamine, toetamine ja mõistmine on aluseks positiivse sotsiaalse õhkkonna loomisele kogu kooliaasta vältel ning selle nimel peavad ühiselt tegutsema nii kõik lastega töötavad inimesed, lastevanemad kui ka lapsed,“ on ka MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medari sõnul ühtne meelsus algaval kooliaastal oluliseks märksõnaks.

 „Kiusamisest vabaks!“ on Taanist pärit kiusamist ennetav metoodika, mida kasutatakse aktiivselt 2/3 Eesti lasteaias ning 81 koolis. Metoodika patrooniks on Taani kroonprintsess Mary. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. 

Easysoftonic