Lilla mängukaru taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Täna ja homme toimub Viljandis MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” lasteaedade põhikoolitus, kus tutvustatakse kohalikele lasteaednikele metoodikat „Kiusamisest vabaks!“. Metoodika eesmärgiks on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur.

Viljandimaa koolitusel on esindatud 12 lasteaeda üle Viljandimaa, kellest kahe jaoks on metoodika täiesti uus: Viljandi Lasteaed Karlsson ning Vastsemõisa lasteaed Päevalill. Ülejäänud kümne lasteaia vähemalt ühes rühmas on metoodikat „Kiusamisest vabaks!“ rakendatud juba varem. Kokku on Viljandimaal projektiga liitunud 26 lasteaeda. Näiteks on lillad karud ja muu metoodiline materjal juba tuttav Viiratsi lasteaed Rübliku jaoks, kus alustab täna koolitusega juba teine rühmameeskond.

„Sel hetkel kui esimene rühm liitus, olid nad meie lasteaias kõige keerukam kooslus,“ meenutab Viiratsi lasteaed Rübliku direktor Luive Rehand algusaegu, mil oli koos väga mitmekesine seltskond nii loomingulisi, matemaatikas andekaid, tugeva õiglustundega, väga liikuvaid kui ka aktiivseid lapsi. „Kõiki neid orkestrina kokku kõlama panna on suur töö, kuid täna, oma viimasel lasteaia aastal, on nad teotahteline, rõõmsameelne ja kokkuhoidev rühm,“ on direktor õnnelik ning tõdeb, et oma osa on siin kindlasti ka karudel.

Rehandi sõnul on metoodika kasutamine lasteaedades kindlasti väga oluline mitmel põhjusel. „Teadupärast eestlased ei armasta eriti sõnades tundeid väljendada. Metoodika suunab aga tunnetest rääkima ja ka oma eksimusi tunnistama ning sõnastama,“ avaldab Rehand lootust, et selle tulemusel kasvavad lastest avatumad ja oma tundeid julgelt väljendavad täiskasvanud.

Direktor ei salga, et metoodika rakendamine vajab palju pühendumust ja mugavustsoonist väljumist, kuid samas teab ta omast kogemusest öelda, et see aitab hoida ka õpetajate töömotivatsiooni ning suurendab omavahelist koostööd.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic