Kohtla-Järvel koolitatakse õpetajaid kasutama metoodikat „Kiusamisest vabaks!“

5. ja 6. märtsil toimus Kohtla-Järvel Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” lasteaedade põhikoolitus, kus tutvustatakse kohalikele lasteaednikele metoodikat „Kiusamisest vabaks!“.

Kuidas paneb lasteaiaõpetaja omavahel toimima mitmekesise seltskonna nii aktiivseid, loomingulisi, matemaatikas andekaid, tugeva õiglustundega väga liikuvaid lapsi? Kõiki neid orkestrina kokku kõlama panna on suur töö, kuid praktikute sõnul on see vägagi võimalik.

Õpetajate sõnul on „Kiusamisest vabaks!“ metoodika igapäevase käitumiskultuuri kujundamiseks suur abimees. Metoodika põhieesmärgiks ongi luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe. Metoodika sümboliks on lillat värvi mängukaru, mille abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Taanist pärit „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat rakendab Eestis MTÜ Lastekaitse liit läbi projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. 

Praeguseks on metoodika kasutuses 28s Ida-Virumaa lasteaias ning peale 5. ja 6. märtsil Kohtla-Järvel toimuvat toimuvat metoodikakoolitust liituvad projektiga veel kuus lasteaeda, kus pole varem metoodikat rakendatud. Kokku osalevad koolitusel meeskonnad 12st maakonna lasteaiast.

Oktoobris 2013 alustasid metoodika rakendamisega ka pilootkoolid. Ida-Virumaalt on pilootkooliks Kohtla-Järve Järve gümnaasium. 17. ja 18. märtsil toimub Jõhvis uute liituvate koolide koolitus, mille tulemusel kaastakse projekti veel neli Ida-Virumaa kooli: Ahtme Gümnaasium, Lohusuu Kool, Kiviõli I Keskkool ja Jõhvi Vene Gümnaasium.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic