Videomaterjal lapsevanematele

  • Materjalid lapsevanematele
  • Lapsevanemale
  • Sõim/lastehoid, Lasteaed, Kool
Videomaterjal lapsevanematele

Hea lapsevanem!
Oleme loonud neli videot, et aidata sul toime tulla nelja keerulise olukorraga, millega Sinu pere kokku võib puutuda. MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” koolitajate head mõtted näitavad Sulle võimalusi parema kontakti saamiseks oma lapsega.  Ka teiste täiskasvanute kaasamine heade suhete loomisesse on vahel vajalik.

Kuidas toetada last, kui teda ei kaasata tegevustesse?
Nõuandeid jagab koolitaja Auli Andersalu-Targo.

Kuidas kaasata õpetaja lastevaheliste suhete kujundamisse?
Nõuandeid jagab koolitaja Merit Lage.

Kuidas toetada last, kui ta arvab teistest halvasti?
Nõuandeid jagab koolitaja Auli Andersalu-Targo.

Kuidas kaasata lastevaheliste suhete kujundamisse teised vanemad?
Nõuandeid jagab koolitaja Merit Lage.

Seotud

Easysoftonic