Avaleht » KKK

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Soovin, et minu lapse lasteaias või koolis kasutataks "Kiusamisest vabaks!". Millest alustada?

Esmalt soovitame uurida, kas Teie laps käib programmiga "Kiusamisest vabaks!" liitunud lasteaias või koolis. Rakendamisõiguse omandanud koolide ja lasteaedade nimekiri asub meie koduleheküljel (vaata: "Liitunud koolid & lasteaiad").

Osades lasteaedades on program kasutusel juba lasteaia kõigis rühmades, mõnedes veel aga üksnes osades rühmades. Ka programmiga liitunud koolides ei ole metoodika veel kõikidesse esimese kooliastme klassidesse jõudnud.

Lasteaedades ja koolides, kus programm on kasutusel osades rühmades või klassides, on kontaktisikud, kellelt programmi ja selle laienemisvõimaluste kohta infot saate. Kui Teid huvitav lasteaed/kool veel „Kiusamisest vabaks!“ liitunud ei ole, saate liitumisvõimaluste kohta infot otse Lastekaitse Liidust.

Miks on metoodika sümboliks lilla karu?

Lillat värvi Sõber Karu on metoodilise vahendina programmi sümboliks. Nii karu kuju kui tema lilla toon sümboliseerivad turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet ning seostuvad lasteaia- ja koolilastele üksteisest hoolimisega ja tolerantsusega.Karu toon on valitud metoodika väärtuste – sallivus, austus, hoolivus, julgus – ühiseks esiletoomiseks. 

Kas igaüks saab endale lillat karu osta?

Sõber Karu kuulub metoodika „Kiusamisest vabaks!“ metoodiliste vahendite hulka. Iga metoodika põhikoolitusel osalenud lasteaia- või kooli meeskond saab koolituselt kaasa metoodilise kohvri ning väikesed karud ja suure karu oma lasterühma jaoks. Kui hiljem liitub rühmaga uusi lapsi, kellel karu ei ole või alustavad õpetajad uue lasterühmaga, tuleb nende saamiseks pöörduda Lastekaitse Liidu poole. 

Programmiga liitunud koolides otsustavad Sõber Karu soetamise lastele õpetajad.

Mu lapse karu on kadunud! Mida teha?

Loodame, et lapsed mõistavad, et Sõber Karu on lapse tõeline sõber, keda tuleb tähelepanelikult hoida ning ei saa kergekäeliselt asendada. Karu kadumise korral tuleks teda esmalt rahulikult ja põhjalikult otsida – siiani on enamus kadunuks peetud sõpradest õnneks mõne aja pärast ka üles leitud.
Kui aga Sõber Karu jääbki kadunuks, tuleks uue karu saamise sooviga pöörduda Lastekaitse Liidu poole.

 

 

Olen õpetaja ja läbisin „Kiusamisest vabaks!“ koolituse. Soovin töökoha vahetamise järel oma uues kollektiivis samuti metoodikat rakendada, Kas ma pean uuesti põhi- ja jätkukoolituse läbima?

Kui metoodika koolituse saanud töötaja liitub uue meeskonnaga kas senises või uues kollektiivis, siis sõltub tema täiendav koolitusvajadus sellest, kas ülejäänud meeskonnaliikmed on koolituse läbinud või mitte ning kas lasteaial on õigus metoodikat rakendada. Metoodika edukaks rakendamiseks oleks vajalik, et koolituse oleks läbinud kogu meeskond (sh mõni õppeasutuse juhtkonna liige), mis tagab ühesugused teadmised ja arusaama metoodika olemusest ning rakendusvõtetetest. Samuti on vajalik metoodiliste vahendite olemasolu, mida reeglina ilma kogu koolitust läbimata soetada ei saa.