„Sõber Karuga targalt internetis“ – digitaalne juhendmaterjal õpetajale

Nüüdisaegsed lapsed on juba sündinud digimaailma, milles toimetamine on neile iseenesestmõistetav. Siiski vajavad lapsed ka virtuaalkeskkonnas toimetulemiseks täiskasvanute toetust. Kuna lapsed õpivad eeskätt täiskasvanu isiklikust eeskujust, peab õpetaja ise olema teadlik digimaailma võimalustest ja riskidest ning sellises keskkonnas hästi toime tulema.

Nii programmi „Kiusamisest vabaks!“ kui projekti „Targalt internetis“ eesmärgiks on lastele turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomine.

Lastekaitse Liit on loonud „Kiusamisest vabaks!“ ja „Targalt internetis“ ühendava digitaalse juhendmaterjali, mis tutvustab koolieelse lasteasutuse ja kooli õpetajale võimalusi „Kiusamisest vabaks!“ raames oluliste teemade käsitlemist digikeskkondadesse puutuvalt. Digitaalses maailmas läheb heaks ja ohutuks toimetulekuks tarvis samasuguseid sotsiaalseid oskusi kui nn reaalses maailmas ning lisaks ka teadmisi digivahenditest ja -keskkondadest. Nendeni juhendmaterjal juhatabki!

Digitaalse juhendmaterjali „Sõber Karuga targalt internetis“ eesmärgiks on tutvustada õpetajale võimalusi, kuidas leida tee laste ja lapsevanematega digimaailmaga seotud küsimuste arutamiseni – mis on digimaailm, millised on digitaalsed suhtlusvahendid ja kuidas digitaalne suhtlemine erineb nn silmast-silma suhtlusest; millega arvestada digivahendite vahendusel suhtlemisel; mida arvestada info kogumisel ja selle jagamisel digimaailmas ning seal sisu loomisel; mida pidada silmas turvalisusega seoses; mis on küberkiusamine ja kuidas sellega toime tulla.

Juhendmaterjal asub SIIN. Materjali loomist on rahastanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Easysoftonic