Jätkukoolitus Tallinna Inglise Kolledžis

Tallinna Inglise Kolledzhis algas kevadine koolivaheaeg “Kiusamisest vabaks!” jätkukoolituspäevaga. Suur ühtne koolipere jagas õppeaasta jooksul saadud kogemusi ja tekkinud mõtteid ning ettepanekuid.

Päeva alustasid koolipere liikmete head sõnad üksteise kohta, seejärel analüüsiti koolitajate abiga põhikoolitusel seatud eesmärke ning sotsiaalsete oskuste järjepideva arendamise olulisust ning võimalusi. “Kui noor inimene ei tea, missugust suhtumist endasse ja teistesse temalt oodatakse, ei saa ka empaatiavõime ootuspäraselt areneda. Seega on väga oluline noort aktiivselt kuulata, koolisiseseid kokkuleppeid ning igaühe vastutust koolikeskkonnas järjepidevalt meelde tuletada”, suunasid koolitajad Auli Andersalu-Targo ja Merit Lage. 

Easysoftonic