Ütle midagi head ja tunnustavat!

Sotsiaalsed oskused ja empaatiavõime annavad inimesele veel pikaks ajaks eelise tehisintellekti ees. Just kaaslase mõistmine ja temaga arvestamine on aluseks headele inimestevahelistele suhetele, see tõde kehtib nii silmast silma kui virtuaalmaailmas kohtumistel.

Kiusamine, mis mõjutab paljude väikeste ja suuremate laste igapäeva, on pälvinud Eesti ühiskonnas laia kõlapinda. Kehvad inimestevahelised suhted ei ole aga kaugeltki vaid laste probleem, neid esineb paljudes täiskasvanute kollektiivideski. Millest ja kuidas aga rõõmu pakkuvad inimsuhted alguse saavad ning mismoodi hoolimatust ära hoida ja kiusamisega võidelda, on täna veel sageli teadmata või teadvustamata.

Lastekaitse Liit aitab igapäevaselt kaasa lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisele. Lapsesõbralik ühiskond saab olla vaid sõbralik ühiskond – seega on oluline, et igaüks sõltumata east ja ametist mõistaks heade suhete olulisust. Lasteaias, koolis, töökollektiivis, hobitegevuses, teeninduses või tänaval – me ei saa alati olla kõigiga südamesõbraks, kuid igal pool saab ja tuleb olla teistele hea kaaslane.  Just heaks kaaslaseks olemise õpetus läbib juba kümnendat aastat tegutsevat MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika ja tema tuntud sümbol Sõber Karu kaudu õpivad juba päris väikesed lasteaialapsed austama nii end kui teisi, igaühe õigust oma arvamusele ja selle arvamuse arukat väljendamist. Sel viisil otsitakse ja leitakse ühekordsete konfliktide tekkimisel kõigile sobivaid lahendusi ja väiksematest arusaamatustest ei arene välja ebaterveid inimsuhteid, sh süsteemset kiusamist. Sageli levib tundetarkus väikselt suurele ja teadmine „Kiusamisest vabaks!“ alusväärtustest, milleks on sallivus, hoolivus, austus ja julgus, jõuab nii aina jõudsamalt lasteaiast kooli ja täiskasvanuellu.

Soovime, et tänasel sõbrapäeval hoiaks nii lapsed kui täiskasvanud lisaks sõprussuhetele esil ka laiemat heade sotsiaalsete suhete olulisust. Selle meeldetuletuseks leiad „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmist paljudele lastele ja vanematele tuttava Sõber Karu väikeselt sõbrapäeva-kaardilt. Prindi see kaardike välja ja ütle selle abil oma töökaaslasele või tuttavale, kellega täna kohtud, mõned head ja tunnustavad sõnad.

Oleme valmistanud kaks võimalust väljaprintimiseks:

Kui sa soovid, et A4 paberilehel oleks kaks Sõber Karu heade soovide kaardikest, vajuta siia.

Kui sa soovid, et A4 paberilehel oleks neli Sõber Karu heade soovide kaardikest, vajuta siia.

Easysoftonic