„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ perega liitusid uued Põlva-, Võru- ja Valgamaa rühmad ja lasteaiad

15.-16. jaanuaril toimus Põlvas Mammaste lasteaias ja koolis Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ Põlvamaal, Võrumaal ja Valgamaal liituvate lasteaedade meeskondade koolitus.

„On suur rõõm, et on olemas nii head vahendid ja metoodika, mis aitavad lastele väärtuskasvatust õpetades järjepidevust hoida,“ leiab Põlva Lasteaed Lepatriinu õpetaja Ave Mattus ning lisab, et tänu metoodika kasutamisele on näha positiivseid muutusi ka rühmasiseses suhtluses. „Peame kogu oma meeskonnaga kõige tähtsamaks lastega läbirääkimist, sest just arutelu käigus oleme jõudnud paljude lahendusteni,“ toob Mattus näite metoodika kasulikkuse kohta.

Põlva lasteaed Lepatriinu, mis on ühtlasi ka esimene „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektiga  liitunud lasteaed Põlvamaalt, kasutab metoodikat „Kiusamisest vabaks!“ alates 2012. aastast ning on oma kogemustega seetõttu ka maakonna metoodikakeskuseks. Võrumaal ja Valgamaal on metoodikakeskusteks Võru lasteaed Sõleke, Valgamaal Valga lasteaed Buratino.

Sellel aastal liitub Võru-, Põlva-, ja Valgamaalt projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ neli rühma lasteaedadest, kus pole varasemalt metoodikat kasutatud, ning kümme rühma lasteaedadest, kus on metoodika mõnes rühmas juba kasutusel.

Märtsis toimuvad koolitused ka projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ uutele liituvatele koolidele, keda on Põlvamaalt ja Võrumaalt kokku seitse. Valgamaalt ühtegi uut kooli tänavu ei liitu.

Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ eesmärgiks on kiusamise ennetamine ning väärtuskasvatus nii varases eas kui võimalik. Nii metoodika kui projekti sümboliks on lillat tooni mängukaru, mis on praeguseks kasutuses juba ligi 400 lasteaias ning 25 pilootkoolis üle Eesti.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic