“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” jaanuari koolitused

MTÜ Moreno Keskuse ruumides toimus eile, 7. jaanuaril „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 25 pilootkooli nõustajate ning koolide ja lasteaedade koolitajate supervisioon. Arutelud olid kaasahaaravad ning nõustajad ja koolitajad jagasid ja analüüsisid omavahel emotsionaalseid olukordi elust enesest. Seda ikka selleks, et olla veelgi paremad väärtuste edasikandjad.

Lisaks on rõõm teatada, et projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ raames toimuvad jaanuarikuus järgmised koolitused:

8. jaanuar – Uute koolitajate ettevalmistust toetavad koolitused laienemiseks koolidesse
15.-16 jaanuar – Põhikoolitused Põlva-, Valga-, ja Võrumaa uutele liituvatele lasteaedadele
20. jaanuar – Tartu Laste Tugikeskuse koolitus Jõhvis
26.-27. jaanuar – Põhikoolitus uutele liituvatele lasteaedadele Saaremaal
29.-30. Jaanuar – Põhikoolitus uutele liituvatele lasteaedadele Pänumaal

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Easysoftonic