Jagatud praktikad

  • 26. oktoober 2023

Kolme lasteaiavaheline ühiskoolitus: “Karude mänguhommik Tartu Lasteaias Meelespea”.

„Üheskoos ja loovalt hoos!” 14. märtsil 2018. a alustas Tartu Lasteaias Meelespea programmi „Kiusamisest Vabaks!“ metoodikat toetav õpiring ehk KVL õpiring oma tööd. Õpiringi tegutsemise põhieesmärk on jagada kolleegidega majasiseseid häid praktilisi näiteid oma igapäevatööst ning aidata algajal metoodika kasutajal leida tee, kuidas enda rühmas Sõber Karu paremini lasteni viia. Oluline on kindlasti õpetajapoolne pedagoogilise […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 16. jaanuar 2023

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike tähistas rahvusvahelist aitäh-päeva

Programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunud Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tähistasid sõimerühma Fixies, Limpa ja Sipelgas rühma lapsed rahusvahelist aitäh-päeva programmi tunnikavade abil. Rühmade õpetajad peavad oma igapäevastes tegevustes oluliseks just järgmisi “Kiusamisest vabaks!” juhtmõtteid: kõik lapsed rühmas ei saa ega peagi olema parimad sõbrad, vaid nad peaksid olema üksteisele head kaaslased, kes hoolivad teineteisest, on valmis aitama […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 25. november 2022

Kuidas saab õpetada hoolivust Narva Lasteaia Sipsik näitel

„Kiusamisest vabaks!“ seisukohalt õpivad lapsed hoolivust täiskasvanute eeskuju kaudu. Mida väiksemad lapsed, seda rohkem nad jäljendavad õpetajat rühmas ja klassis. Video „Kuidas ükskord tehti Sõber Karule pitsat?“ on tehtud Narva Lasteaias Sipsik ning see illustreerib väga detailselt kuidas praktiliselt näeb välja hoolivuse õpetamine ja õppimine lasteaias. Videos on näha, et rühma õpetaja Natalia Ignatieva panustab […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

16. novembril tähistasid Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lapsed mänguhommiku vormis nii headuse kui ka sallivuspäeva

Eesmärgiks oli märgata enda ümber neid, kes vajavad abi, toetust ja julgustamist. Olles ise sõbralikud, hoolivad, arvestavad ja üksteise erinevusi mõistvad lapsed. Lapsed kuulasid rühmaõpetajate esituses K. Kangilaski muinasjuttu „Kõige õigem“, mis tutvustas lastele erisusi ning õpetas lapsi teineteist paremini mõistma. Lastele tuli külla ka programmi “Kiusamisest vabaks!” maskott Sõber Karu, kes jagas lastele kallistusi […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

Veealusest maailmast inspireeritud sallivuspäev Tallinna Kihnu Lasteaias

16.novembril tähistas Tallinna Kihnu Lasteaed rahvusvahelist sallivuspäeva ning tugines tähistamisel “Kiusamisest vabaks!” tunnikavadele. Sallivas grupis aktsepteeritakse ja austatakse kõigi identiteeti, välimust, silmapaistvust, rolli ja võimeid ning peetakse iseenesestmõistetavaks, et igaühel on grupis oma kindel koht. Sallivus, mis kuulub ka meie lasteaia põhiväärtuste hulka on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena. […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja jagatud praktikad programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamisest

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja Elvira Lazareva teeb igapäevaselt usinasti tööd, et laste suhted oleksid korras ja kõikidel oleks rühmas hea olla. Kommenteerides tööd programmiga “Kiusamisest vabaks!” kirjutab meile Elvira: “Mul kasvasid tiivad selga, kui sain nii palju uut ja head programmi metoodilist materjali”. Tõepoolest, õpetaja kasutab programmi metoodikat, arendab õpilastes erinevate tegevuste kaudu sotsiaal-emotsionaalseid […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 18. november 2022

Järveküla Kooli 1.klasside tunnustamine

Järveküla Kooli 1.klassid on alates sügisest õppinud “Kiusamisest Vabaks!” programmi väärtusi: hoolivus, sallivus, julgus ja austus. Selle tunnustamiseks said õpilased tunnistuse ja koos vaadati videot lavastusest “Sõber Karu on nüüd Eestis”.  Kõigil oli rõõmu palju, üheskoos lauldi ja tantsiti. Lasteetenduse peategelasteks on Taani kroonprintsess Mary ja prints Frederik, kes saabuvad Eestisse, et kokku saada siin […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 18. november 2022

Tallinna Sitsi Lasteaed tähistas rahvusvahelist sallivuspäeva

Programmi “Kiusamisest vabaks!” novembrikuu tunnikavad on sel aastal pühendatud 16. novembril tähistatavale ÜRO rahvusvahelisele sallivuspäevale. Programmi tegevused põhinevad neljal põhiväärtusel, millest üks ehk sallivus on sel päeval eriliselt au sees. Sallivus kui väärtus on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena. Tallinna Sitsi Lasteaed kasutas sallivuspäeva tähistamiseks programmi “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid. […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. oktoober 2022

Vastse-Kuuste Kool kasutab aktiivselt “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid

10.oktoobril tähistasid Vastse-Kuuste Kooli 1.-3.klassi õpilased Kiusamisest vabaks! programmi raames ülemaailmset vaimse tervise päeva. „Kiusamisest vabaks!“ temaatilises tunnis käsitlesime õpilastega vaimse tervise hoidmise viise – regulaarne toitumine ja sportimine, piisav uni ning õues liikumine, panustamine headesse suhetesse ja positiivne mina-pilt. Ülemaailmse vaimse tervise päeva sissejuhatuseks vaatasime esitlust, mille toel pidasime õpilastega eakohast vestlust ja arutlesime […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lastesõimedele ja lastehoidudele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lasteaedadele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid koolidele

Easysoftonic