Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ tänas ja tunnustas kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatuse ning kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee. 

„Emana tean ma, kuivõrd oluline on laste jaoks õppida koolis, kus on usaldusväärne ja kiusamisest vaba keskkond,” ütles avakõnes Taani suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard. „On muljetavaldav, et Taanis välja töötatud programmiga on Eestis alates 2010 aastast liitunud 494 lasteaeda ja 162 kooli,” lisas ta ning avaldas tänu programmi rakendamise eest Lastekaitse Liidu meeskonnale, õpetajatele, aga ka vanematele, kes mõistavad, kui oluline see on.

„On tähenduslik, et tänane tänuüritus toimub just nimelt rahupäeval, sest kiusamise ennetus ja väärtuskasvatus meie ühiskonna noorimate, lasteaialaste ja kooliõpilaste hulgas on just need tegevused, mis kindlustavad meie rahu täna ja tulevikus,” ütles Haridus-ja Teadusministeeriumi üldhariduse- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ning lisas, et igal haridusasutusel on kohustus tagada kõigile õppijatele turvaline arengukeskkond. „Heaolu ja turvalisus on ka meie uue haridusvaldkonna arengukava 2035 üks aluspõhimõtetest.”

Tänukirjade sadu

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritusel toodi esile koolieelseid haridusasutusi, kus programmi rakendatakse asutusepõhiselt ja pikaaegselt. Koolide puhul tunnustati üritusel konkreetseid inimesi, kes innustavad teisi programmi rakendama ja teevad oma tööd suure südamega. Lisaks esitleti üritusel ajakirja „Märka last” programmi „Kiusamisest vabaks!” erinumbrit ja videolõike programmi rakendamisest haridusasutustes.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna tänukirja sai 7 lasteaeda ning kuus isikut viiest eri koolist.

Lasteaiad:

 • Põlva Lasteaed Lepatriinu (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Tallinna Pelguranna Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Tallinna Meelespea Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike (programmi kasutaja aastast 2013)
 • Tallinna Männi Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2013)
 • Tallinna Kihnu Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2014)
 • Narva Lasteaed Pingviin (programmi kasutaja alates aastast 2014)

Koolid:

 • Kalamaja Põhikool sotsiaalpedagoog Margarita Vähejaus (kool kasutab programmi aastast 2014)
 • Ehte Humanitaargümnaasiumi klassiõpetaja Ilona Kononova (programmi kasutaja aastast 2015)
 • Maardu Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Erika Tiganik (kool kasutab programmi aastast 2019)
 • Narva Õigeusu Gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja (kool kasutab programmi aastast 2020)
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi psühholoog Jelena Jarošik ja sotsiaalpedagoog Svetlana Zavelitski (kool kasutab programmi aastast 2020)

Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu juhataja Varje Ojala poolt said programmi „Kiusamisest vabaks!” koolitajad Valeria Lavrova ja Merit Lage ning kasvatusteadlane Kerstin Kööp, kes õpetab Tallinna Ülikoolis ainet „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses“ programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhjal.

Liidu tänukirja said ka Haridus- ja Teadusministeerium ja Tallinna Haridusamet. Lastekaitse Liit tänas ministeeriumit kauaaegse finantsilise toetuse eest. Lastekaitse Liit peab oluliseks ministeeriumi mõtteviisi, et igal Eesti lasteaial ja koolil on võimalus kasutada endale sobivat kiusamiskäitumist ennetavat lähenemisviisi.

Tallinna Haridusametile väljendati tänu Tallinna haridusasutuste innustamise eest liituma kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammiga, lisaks selle eest, et nad on olnud haridusasutustele toeks metoodiliste materjalide soetamisel ning temaatiliste koolituste võimaldamisega nii õpetajatel kui ka lapsevanematele.

Lisaks tänukirjadele ja kingikottidele said kõik „Kiusamisest vabaks!” tänuüritusel tunnustatud haridustöötajad Sõber Karu öömaski. Programmi koordinaatorid Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru selgitasid, et öömask sümboliseerib seda, et „Kiusamisest vabaks!” programmiga liitunud saavad igal ööl rahulikult magada.

Fotod: Leila Arefjev


Videlõigud programmi rakendamisest haridusasutustes
(autor: Martin Hallik)


MTÜ Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritus toimus tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetusele.

Easysoftonic