Programmi “Kiusamisest vabaks!” uue õppeaasta infokiri koolieelsetele lasteasutustele

Austatud programmi “Kiusamisest vabaks!” lastesõim, lastehoid ja lasteaed!

Uus õppeaasta läheneb kiirel sammul ning seetõttu soovime “Kiusamisest vabaks!” programmiga liitunud ja liitumissoovi esitanud lastesõimede, lastehoidude ja lasteaedade meeskondadele jagada infot programmi uudiste kohta.

KOOSTÖÖKOKKULEPE

Palume kõigil “Kiusamisest vabaks!” programmi kasutamise õigused saanud asutustel digiallkirjastada koostöökokkulepe, mille leiate siit. Koostöökokkulepe annab haridusasutusele ametliku kinnituse enda seotusest programmiga „Kiusamisest vabaks!“ ning tänu sellele saab olla teadlik oma võimalustest, mida pakub programmi eestvedajana haridusasutusele MTÜ Lastekaitse Liit. Kokkuleppe allkirjastamine haridusasutuse jaoks ei too kaasa uusi finantsilisi kohustusi ja see toetab jätkuvalt programmi paindlikku rakendamist, et võimaldada igal asutusel arendada töös programmiga oma eripära ja potentsiaali.
Digiallkirjastatud koostöökokkuleppe palume saata meie e-postile:
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee.

PÕHIKOOLITUSED

Meil on rõõm teatada, et meie koolitajad koos Sõber Karuga on peagi valmis jagama heades suhetes olemise tarkust Tallinnas, Tartus, Narvas ning sellel aastal ka interneti kaudu veebikoolitusena. Koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitusi lastehoidudele/sõimedele, lasteaedadele ja koolidele korraldab MTÜ Lastekaitse Liit ning need on tasuta tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi toetusele. Ühest asutusest ootame koolitusele kuni kuute inimest. Palume registreerida iga osaleja eraldi – nii tagame kõigi osalejate kontaktandmete olemasolu. Täpse koolituse ajakava ning asukoha saadame vähemalt nädal aega enne koolituse toimumist.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” lasteaedade põhikoolitused 2020. aasta sügisel

  • 8. septembril Tallinnas, 10.00 – 15.30 (vene keeles)
  • 10. septembril Tartus, 10.00 – 15.30  (eesti keeles)
  • 11. septembril Narvas, 10.00 – 15.30  (vene keeles)
  • 15. septembril Tallinnas, 10.00 – 15.30  (eesti keeles)
  • 17. septembril interneti kaudu, 10.00 – 14.00 (eesti keeles)

Ühepäevasele põhikoolitusele on võimalik registreerida lingil (lasteaiad).

Programmi “Kiusamisest vabaks!” sõimede ja hoidude põhikoolitused 2020. aasta sügisel 

  • 9. septembril Tartus, 10.00 – 15.30  (eesti keeles)
  • 21. septembril Tallinnas, 10.00 – 15.30  (eesti keeles)
  • 22. septembril interneti kaudu, 10.00 – 14.00 (eesti keeles)

Ühepäevasele põhikoolitusele on võimalik registreerida lingil (sõimed/hoiud). 

METOODILISTE MATERJALIDE TELLIMINE

Meil on rõõm teatada, et alates 2020. aasta septembrist on võimalik “Kiusamisest vabaks!” programmi metoodilisi materjale osta e-poe kaudu. E-poest on võimalik soetada nii tasulisi kui ka tasuta materjale.

Kuni augusti lõpuni palume metoodiliste materjalide tellimiseks saata e-kiri aadressile kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee. Kirjas palume märkida tellitava haridusasutuse nime, arve saaja ja maksja ning info selle kohta, kas tulete kaubale ise järele meie kontorisse Tallinnas, Endla 6-18 või soovite saada kaupa posti teel (sel juhul lisandub pakke- ja postitasu).

PROGRAMMI KONTAKTISIK

Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond jagab asutuse kontaktisiku kaudu igakuiselt programmi tegevuste ülevaadet: temaatilised tunnikavasid, esitlused vanematele, koolitused, teabepäevad, üritused jne. Juhul, kui haridusasutuses muutub programmi kontaktisik, siis palume informeerida sellest e-kirja kaudu, et haridusasutus saaks alati kursis olla programmi infoga.

Lugege programmist, jälgige uudiseid, saage inspiratsiooni meie kodulehelt ning programmi Facebooki leheküljelt 

Kirjutage kirju ja jagage kogemust e-posti teel kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee


Infokiri lae alla siit

Easysoftonic