Programmi “Kiusamisest vabaks!” uue õppeaasta infokiri koolidele

Austatud programmi “Kiusamisest vabaks!” kool!

Uus õppeaasta läheneb kiirel sammul ning seetõttu soovime “Kiusamisest vabaks!” programmiga liitunud ja liitumissoovi esitanud koolide meeskondadele jagada infot programmi uudiste kohta.

KOOSTÖÖKOKKULEPE

Palume kõigil “Kiusamisest vabaks!” programmi kasutamise õigused saanud asutustel digiallkirjastada koostöökokkulepe, mille leiate siit. Koostöökokkulepe annab haridusasutusele ametliku kinnituse enda seotusest programmiga „Kiusamisest vabaks!“ ning tänu sellele saab olla teadlik oma võimalustest, mida pakub programmi eestvedajana haridusasutusele MTÜ Lastekaitse Liit. Kokkuleppe allkirjastamine haridusasutuse jaoks ei too kaasa uusi finantsilisi kohustusi ja see toetab jätkuvalt programmi paindlikku rakendamist, et võimaldada igal asutusel arendada töös programmiga oma eripära ja potentsiaali. Digiallkirjastatud koostöökokkuleppe palume saata meie e-postile kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee. Asutused, kes on juba eelmisel õppeaastal koostöökokkuleppe allkirjastanud ei pea seda sel aastal tegema.

PÕHI-JA JÄTKUKOOLITUSED

Meil on rõõm teatada, et meie koolitajad koos Sõber Karuga on peagi valmis jagama heades suhetes olemise tarkust TallinnasTartusNarvas ning sellel aastal ka interneti kaudu veebikoolitusena. Koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitusi lastehoidudele/sõimedele, lasteaedadele ja koolidele korraldab MTÜ Lastekaitse Liit ning need on tasuta tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi toetusele. Ühest asutusest ootame koolitusele kuni kuute inimest. Palume registreerida iga osaleja eraldi – nii tagame kõigi osalejate kontaktandmete olemasolu. Täpse koolituse ajakava ning asukoha saadame vähemalt nädal aega enne koolituse toimumist.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide põhikoolitused 2020. aasta sügisel

  • 20. oktoobril Narvas, 10.00-15.30 (vene keeles)
  • 22. oktoobril Tallinnas, 10.00-15.30 (vene keeles)
  • 23. oktoobril Tallinnas, 10.00-15.30 (eesti keeles)

Ühepäevasele põhikoolitusele on võimalik registreerida lingil.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide jätkukoolitused 2020. aasta sügisel

  • 19. oktoobril Narvas, 10.00-15.30 (vene keeles). Põhikoolitus toimus 26.02.2020-27.02.2020 Narvas vene keeles.
  • 21. oktoobril interneti kaudu, 10.00-14.00 (eesti keeles). Põhikoolitus toimus 28.02.2020 Tallinnas eesti keeles.
  • 23. oktoobril Tallinnas, 10.00-15.30 (vene keeles). Põhikoolitus toimus 28.02.2020 Tallinnas vene keeles.

Ühepäevasele jätkukoolitusele on võimalik registreerida lingil. 

METOODILISTE MATERJALIDE TELLIMINE

Meil on rõõm teatada, et alates 2020. aasta septembrist on võimalik “Kiusamisest vabaks!” programmi metoodilisi materjale osta e-poe kaudu. E-poest on võimalik soetada nii tasulisi kui ka tasuta materjale.

PROGRAMMI KONTAKTISIK

Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond jagab asutuse kontaktisiku kaudu igakuiselt programmi tegevuste ülevaadet: temaatilised tunnikavasid, esitlused vanematele, koolitused, teabepäevad, üritused jne. Juhul, kui haridusasutuses muutub programmi kontaktisik, siis palume informeerida sellest e-kirja kaudu, et haridusasutus saaks alati kursis olla programmi infoga.

Lugege programmist, jälgige uudiseid, saage inspiratsiooni meie kodulehelt ning programmi Facebooki leheküljelt 

Kirjutage kirju ja jagage kogemust e-posti teel kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee


Infokiri lae alla siit

Easysoftonic