Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule

  • 16. juuli 2019 |

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada. Kui kodus lasub peamine raskus lapsevanematel, siis haridusasutustes peavad laste turvalisuse hoidmisega hakkama saama õpetajad ja kogu kooli personal.

Selle jaoks, et tagada lastele kiusamisvaba haridustee, tuleb haridusasutustel otsustada tegeleda kiusamise teemaga süsteemselt ning leida endale kõige sobivamad tööriistad. Kiusamist ei saa ära hoida kampaaniakorras, vaid see töö peab jätkuma igapäevaselt.

Haridusasutused peavad ise otsustama miks ja kuidas tegeleda kiusamise vähendamisega enda asutuses.

Eestis on olemas Kiusamisvaba haridustee koalitsioon, mida veab Haridus- ja Teadusministeerium. Koalitsiooni kuuluvad kiusamisennetusega tegelevad organisatsioonid, kes pakuvad koolidele erinevaid tööriistu oma koolis turvaliste suhete loomiseks.

Et lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja koolipersonal saaks kooli päriselt heaks ja turvaliseks nimetada, on oluline juhtida kooli väärtuspõhiselt ja teha nii juhtimise kui väärtuste kujundamise ja hoidmise tööd järjepidevalt. Päriselt hea ja turvaline on koolis ainult siis kui seal on kõigile arusaadavad kokkulepped, kuidas igaüks igapäevaselt kiusamisvabasse teekonda panustab ja nende kokkulepete järgi ka tegelikult igapäevaselt elatakse. Hea kool eeldab seda, et füüsilise ja vaimse turvalisuse loomiseks tehakse kiusamise ennetamisel ja ettetulevate kiusamisjuhtumite lahendamisel tööd teadlikult, oskuslikult ja järjepidevalt. Kuidas iga kool seda teeb, on kooli selle koolipere otsustada, aga otsustamata seda jätta ei või. Samuti ei või loota, et midagi head juhtub iseenesest või ühe juhusliku üksikuks jääva sammu abil.

“Uuringud näitavad, et kiusamine paraku iseenesest ei vähene. Kõige tõhusamalt on kiusamist vähendanud koolid, kus on järjepidevalt kasutuses kogu kooliperet kaasavad ja uuringutega tõhusaks tunnistatud tegevused ning põhimõtted. Võtmeks on süsteem ja järjepidevus.” kinnitab SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liige ja uuringute koordinaator Kristiina Treial

„Koolikiusamine ei ole midagi, mis algab ja lõppeb koolis, vaid laste omavahelised suhted ja suhtlusmaneerid saavad alguse kodust ning jätkuvad kogukonnas ka pärast formaalse hariduspäeva lõppu. Seda enam tuleb kaasata kiusamistemaatikaga tegelema lisaks koolitöötajatele ka laste vanemad ning kogu lapse ümber olev tugisüsteem,“ ütles MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu liige Irene Käosaar.

Kiusamise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks ellu kutsutud programmid pakuvad haridusasutustele teadmisi ja vahendeid, mille abil kooli kiusamisvabamaks luua ja sellisena hoida. Kuid otsust koolis kiusamisteemaga ausalt ja avatult, igapäevaselt, süsteemselt ja järjepidevalt tegeleda ükski programm kooli eest teha ei saa. Kiusamise ennetamine, nii et tõepoolest sellest ka kasu on, on suur töö ja edu tuleb pideval pingutamisel ja pühendumisel.

Kuidas koolides kiusamise vähendamisega tegeleda, selle otsuse peavad vastu võtma ja selle juurde jääma koolipered ise. Meie oleme olemas, et teadmiste, oskuste ja tööriistadega aidata ja toetada.

MTÜ Lastekaitse Liit ja „Kiusamisest vabaks“ programm

SA Kiusamisvaba Kool ja KiVa programm

Easysoftonic