„Kiusamisest vabaks!“ programmi arengud 2018. aastal

Selle aasta viimases Märka Last ajakirjas on artikkel “Kiusamisest vabaks!” programmi selle aasta arengutest ja kutse 2019. aasta koolitussoovidest teada andmiseks. Palju on tehtud ja palju ootab ees, üheskoos suudame palju! 

Mis siis tehtud on:

 • 2018. aasta lõpuks on MTÜ Lastekaitse Liit programmiga liitunud 474 lasteaeda, 143 kooli ja alla 3-aastaste rühmad seitsmest lasteaiast ning ühest lapsehoiust
 • Jätkus aktiivne üle-eestiline „Kiusamisest vabaks!“ koolitustegevus, toimusid;  
 • üheksa põhikoolitust lasteaedadele, sh üks venekeelne koolitus; 
 • kaks põhikoolitust koolidele, sh üks venekeelne koolitus;
 • neli põhikoolitust kogu kooliperele (juhtkond, klassi- ja aineõpetajad, tugipersonal, muud töötajad), sellisel viisil on 2018.a lõpuks koolitatud viis kooli üle Eesti;
 • kaheksa jätkukoolitust lasteaedadele ja kaks jätkukoolitust koolidele (neile, kes osalesid põhikoolitusel 2017.a);
 • üks koolitus programmiga liitunud asutuste juhtidele (piloot);
 • üks koolitus alla 3-aastaste laste rühmadele lasteaedades ja lapsehoidudes (piloot).
 • Toimusid neli piirkondlikku teabepäeva üle Eesti – Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Saaremaal.
 • Lasteaedadele ja koolidele loodi täiendavaid digitaalseid metoodilisi vahendeid:
 • uued vestluskaardid nii lasteaedadele kui koolidele nii eesti kui vene keeles;
 • väärtuste plakatid nii lasteaedadele kui koolidele nii eesti kui vene keeles;
 • digitaalne juhendmaterjal õpetajale tööks lasteaias ja koolis – Sõber Karuga targalt internetis nii eesti kui vene keeles.
 • Ilmus järjekorras juba kaheksas Märka Last „Kiusamisest vabaks!“ programmi erinumber septembris 2018.
 • Jätkus Sõber Karu maskoti hoogne laenutamine lasteaedadesse, koolidese ja kogukondlikele üritustele.
 • Toimus nii programmi väärtusi kui liiklusohutust rõhutav helkurikampaania, mille käigus jagasime programmiga liitunud lasteaedadele ja koolidele helkureid helkuripuude jaoks. Helkurid on nüüd saadaval ka Lastekaitse Liidu e-poes!
 • Jätkus koostöö Valemivihikuga, ilmus järjekordne komplekt algklasside valemivihikuid, mille kaanel Sõber Karu ja vihikute sees „Kiusamisest vabaks!“ programmi tööpinnad.
Easysoftonic