“Kiusamisest vabaks!” seminar Valgas

  • 29. märts 2017 |

Valga Linnavalitsus  korraldab 30. märtsil kell 10.30 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses „Kiusamisest vabaks!“ metoodika parimate praktikate vahetamise seminari, kus esinevad õpetajad kõikidest Valga linna lasteaedadest ja koolidest. Professor Leida Talts Tallinna Ülikoolist annab ülevaate metoodika „Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringust Eesti lasteaedades ja koolides. Ühtlasi on seminaril osalejatel võimalus kuulata Tallinna Meelespea lasteaia kogemustest.

Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” koordinaatorid Viive Rull ja Marie Tammsaar räägivad eesootavatest koolitustest ja liitumistest ning jagavad praktilisi nõuandeid uutele liituda soovijatele. Seminari ilmestavad Valga lasteaedade Kaseke ja Pääsuke lapsed oma etteastetega. Parimate praktikate seminarile on registreerunud ligi 80 õpetajat Valgast ja Valgamaalt.

Valga linnas on “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodikaga liitunud kõik munitsipaallasteaiad ja põhikoolid.

Easysoftonic