„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ ootab uusi liitujaid

Lasteaedadel ja koolidel (põhikooli 1. aste) on võimalik ka sel aastal liituda programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, võtmaks kasutusele kiusamist ennetav metoodika „Kiusamisest vabaks!“. Samuti ootame juba liitunud lasteaedadest ja koolidest uusi rühmasid ja klasse. 

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamise õigus on 2017. aasta alguseks 123 koolil ja 456 lasteaial üle Eesti. Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lasteaedadest ootame uue rühma liitumiseks koolitusele kogu rühmameeskonda ja juhtkonna esindajat, koolist on koolitusele oodatud liituvate klasside õpetajad ja kooli juhtkonna esindaja. Samuti ootame koolitustele juba varem liitunud lasteaedade ja koolide uusi õpetajaid. Liitujad osalevad kahepäevasel põhikoolitusel ja ühepäevasel jätkukoolitusel. 
 
Koolituspäevad on tasuta, kuid tasuda tuleb metoodiliste materjalide eest.

Iga koolitusel osalev lasteaiarühma meeskond saab endale metoodilised materjalid ehk kohvri, milles sisaldub: 22 teemakaarti, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, arutelukaardid töötajatele ja vanematele, kaks plakatit, nõuandevoldikud vanematele, kleepsud lastele, metoodikat tutvustav DVD, muusikaraamat ja CD plaat „Igaüks on isemoodi“, suur karu õpetajale ning 24 väikest karu lastele.

Iga koolitusel osalev kooliõpetaja saab endale metoodilised materjalid ehk kohvri, milles sisaldab: 21 teemakaarti, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, raamat „Paremad sõbrad“, raamat „Koos õues“, arutelukaardid töötajatele ja vanematele, plakat, nõuandevoldikud vanematele, postkaardid, õppemäng „Sõber Karu“, metoodikat tutvustava video flaier ning suur karu õpetajale. Soovi korral on võimalik osta ka igale lapsele ka väike karu.

Koolide koolitused toimuvad 2017. aastal kolmes piirkonnas juunikuus, 23.-24. nädalal. 
Lasteaedade koolitused toimuvad alates 2017. aasta septembrist. (Täpsemad kuupäevad selguvad lähiajal.)

Liitumissoovist palume teada anda hiljemalt 10. aprilliks viive.rull@lastekaitseliit.ee. Palun teatage meile lasteaia või kooli nimi ning mitme rühma või klassiga liituda soovite.

Täiendav info:
Viive Rull
MTÜ Lastekaitse Liit programm „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“
Koolitus- ja nõustamistegevuste koordinaator
tel 62 63 128,
e-post viive.rull@lastekaitseliit.ee
https://www.facebook.com/kiusamisestvabaks

Easysoftonic