„Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus esimene Soomes tegutsev lasteaed

Tallinna Lasteaed Pääsusilma ruumides toimus 8.-9. augustil koolitus seitsmele õpetajale Helsingi kakskeelsest eesti-soome Anni lasteaiast. Tegemist on esimese väljaspool Eestit tegutseva lasteaiaga, mis on metoodikaga liitunud Lastekaitse Liidu kaudu. Millest aga sai alguse Soome lasteaial huvi „Kiusamisest vabaks!“ metoodika vastu?

Helsingis asuva Anni lasteaia juhataja Annika Madisson on juba pikemat aega „Kiusamisest vabaks!“ metoodikast teadlik olnud. Ükski Anni lasteaia õpetaja polnud varem küll koolitusel käinud, kuid nii mõnedki õpetajad on eelnevalt töötanud Eesti lasteaias ning nende kolleegid on metoodikaga toimetanud.

Aasta alguses osales ta Persona Dollsi koolitusel, mille levitajaks Eestis on Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed. Ühtlasi on lasteaed „Kiusamisest vabaks!“ metoodikakeskus Tallinna kesklinna linnaosas. Nagu on öeldud ka Suitsupääsupesa lasteaia 2014-2018. aasta arengukavas, siis mõlemad metoodikad on suunatud lapse sotsiaalsete käitumismudelite kujundamisele ning nende eesmärgiks on kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse ja empaatiavõimet. Kuna nii Persona Dollsi nukud kui ka Sõber Karu avaldasid Madissonile muljet, viis ta kevadel oma lasteaia õpetajad Persona Dollsi koolitusele ning nii sai ka augustikuusse planeeritud „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolitus.  

Lasteaias on väärtused ka igapäevaselt olulisel kohal. Näiteks on igaks kuuks valitud üks fookuses olev väärtus, mille üle arutatakse ning mis omakorda annab hea aluse ka „Kiusamisest vabaks!“ metoodika kasutusele võtmiseks.

Kui võrrelda traditsioonilist Eesti lasteaeda eesti-soome Anni lasteaiaga, siis ühe suure erinevusena mängivad seal kõik lapsed mänguajal koos. Seega on nii laste, õpetajate kui ka vanemate jaoks igapäevases suhtlemises osapooli rohkem. Samuti ei ole igal õpetajal oma kindlat rühmaruumi, vaid liigutakse majas ringi ning õpetajategi tööpäev algab iga päev erineval kellaajal. Seetõttu peavad kõik õpetajad omavahel tihedalt koostööd tegema ning see annab kogu lasteaia õhkkonnale hoopis teise hingamise.

Millised on aga esimesed sammud, mida pärast koolitust kodumaale naastes teha plaanitakse? Õpetajatel toimuvad iga nädala kolmapäeval infotunnid ning see annabki kohe võimaluse „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat teistelegi kolleegidele tutvustada. Samuti plaanitakse ühe esimese asjana metoodikat kodulehekülje ning majas olevate stendide kaudu lapsevanemateni viia ning paluda neil sõnastada peres aukohal olevad kolm põhiväärtust.

Helsingi Anni lasteaia õpetajad ja juhataja, Tallinna Lasteaed Pääsusilma direktor ja õppealajuhataja ning "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" programmijuht ja koolitaja.

 

Easysoftonic