Kaisukaru aitab Läänemaa lasteaedu kiusamisest vabaks muuta

9.-10. veebruaril toimus Haapsalus MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” lasteaedade põhikoolitus, kus tutvustatakse Lääne- ja Hiiumaa lasteaedadele Taanist pärit metoodikat „Kiusamisest vabaks!“. Metoodika eesmärgiks on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur.

Kiusamisest vaba lasteaia projekti laienemine maakondades algas 2013. aastal. Enne testiti projekti pilootlasteaedades, Läänemaal oli esimeseks Vikerkaare lasteaed Haapsalus. Praegu on programm kõigis Läänemaa lasteaedades vähemalt mõnes rühmas kasutusel. Edasi tahetakse projekti rakendada ka koolides, Läänemaal on pilootkooliks Haapsalu Linna Algkool.

Kiusamiskäitumise ennetamisega alustatakse juba sõimest, kuid kõigepealt tuleb õpetajatele endale selgitada, mis on kiusamine ja mis ei ole.

Süsteemne projekt koosneb mitmetest materjalidest, üheks osaks on näiteks lillade karude, kes on ühtlasi ka projekti sümbolid, jagamine lastele, kes need koju kaasa võtavad ning pärast lasteaeda tulles läbi karu silmade räägivad, mida nad kodus tegid. See aitab lastel üksteist paremini tundma õppida ning harjutab neid läbi mängukaru julgemalt rääkima.

Taebla lasteaia direktori Vilja Raamatu sõnul on tulemusi näha juba praegu: “Taebla lasteaias liitus programmiga esimene rühm kolm aastat tagasi. Selle rühma lapsed oskavad oma tunnete väljendamiseks sõnavara hästi kasutada ja avatumalt suhelda, seda on näha kasvõi sellest, kuidas nad õues üksteisega mängivad. Hea näide on, kui eelmisel aastal toimunud tulekahju tõttu programmiga liitunud rühma lapsed kahe teise rühma vahel laiali jaotati ning Lääne-Nigula valda elama asunute preemiate jagamiseks kummastki rühmast 3 last oli vaja jagada. Programmiga liitunud rühmas võtsid lapsed vastutuse, hakkasid arutama, jõudsid konsensuseni ja suutsid ise otsustada. Teises rühmas läks vaidluseks, sest küll tahtis üks nende kolme hulgas olla, küll teine, kuni õpetaja lõpuks neid ise loendamise jms teel suunama pidi.”

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

 

Easysoftonic