Avaleht » Programmist » Ajalugu

Ajalugu

Rahastus

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ oli perioodil  juuni 2014 - aprill 2016 rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi anti aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetati vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias ning tehti tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega. Projekte viidi ellu kuni 2016 aastale. 

Toetatavad võtmevaldkonnad olid keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Koostööpartner Statoil

2013.  aastal valisid Statoili töötajad ühiselt heategevusorganisatsiooni, mida Eestis toetada, ning enim hääli sai MTÜ Lastekaitse Liit. Statoil toetas 2014. aastal MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” materjalide nagu postkaardid, nõuandevoldikud, õppefilmi täiendav trükk, lauluraamat ja plakatid, valmimist. Täname!