Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi lasteklubi “Rõõm”

Sõbrapäeva puhul avati Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis näitus sõprusest ja armastusest, kus saab näha õpilaste kujundatud heade soovidega kaarte. 

Pildil viivad kooli psühholoog Jelena Jarošik koos Sõber Karuga läbi õpilastele mõeldud tundi heade suhete tähtsusest.

Selles koolis on lisaks sõbrapäevale ka igal teisel päeval teemaks sõpruse ja hea kaaslase mõiste. Nii sõbrustavad koolis ka kaks programmi – „Kiusamisest vabaks!” ja MTÜ Noorteühing TORE. Mõlemaid kasutatakse nii kooli igapäevases õppetöös kui ka kooli lasteklubis „Rõõm“.

Pildil on esikohal programmi „Kiusamisest vabaks!“ metoodiline kohver. Oleme rõõmsad, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium nagu teisedki programmiga liitunud pealinna koolid, said tänu Tallinna Haridusameti toetusele aasta alguses juurde uusi kohvreid.

Täname Tallinna Haridusametit Tallinna koolide toetamise eest kiusamisvaba haridustee rajamisel! 

 

Easysoftonic