Kiri karudele

Meie Kambja Lasteaed Mesimumm Oravakeste rühm (lapsed on 3-4 aastased) on Sõber Karudega sõber olnud teist aastat. Karud on meil igapäevaselt lastele näha ja kättesaadavad vahva stendi peal. Stend tuli meie rühma koostöös lastevanematega. Meie rühma ühe poisi ema tegi meile väga vahva mesikärje, kus igal karul on oma kärjeke. Kuna tegemist on Mesimummu lasteaiaga, siis see sobib meie majja ideaalselt ja karudel on väga mõnus koht kus sel ajal olla, kui lapsed nendega just parasjagu ei tegele. Nad on rühma seinal ja vaatavad ning jälgivad kõiki laste tegevusi põnevusega.

Päris karutegevusi teeme me korra-kaks nädalas, kuid mainime me neid ikka igapäevaselt ära. Seinte peal on meil emotsioonikaardid ja üks vestluskaart. Tihti oleme märganud, et lapsed samastavad end nende piltide peal olevate lastega. See annab hea aluse lastega nendel teemadel kõneleda ning arutada erinevate emotsioonide tekkimise põhjuseid ja tagajärgi. Lapsed on ka õues näidanud üles huvi karuga kõneleda, kui on üles kerkinud mingi tunne, mida sooviks lahendada. Karu aitab ja on nõuga abis ja olukord laheneb rahumeelselt. Oleme ka tihti näinud lapsi oma karudele rääkimas oma päevategevusi või mõtteid, mis annab hea tagasiside meile, et karud toimivad kenasti nii nagu plaanitud.

Lastevanemate koosolekul oleme kasutanud vestluskaarte erinevate olukordade läbimängimiseks ning seegi on andnud hea aluse vestluseks. Lapsevanemad on tagasisideks öelnud, et on märganud viisakusväljendeid „Aitäh, ma ei soovi“ jne, mis on palju kasutuses seljale joonistamise ja üksteisele lähedale mineku teemas. Küsime ja oleme tolerantsed üksteise vastu, püüame süveneda ja olla vähem pealiskaudsed. Iga aasta alguses oleme teinud karupildi värvimislehe, mis oleme lisanud arengumappi, eesmärgiga lasteaialõpul vaadata laste arengut.

Õnneks on meil tore ja ühtehoidev lasteaed ning jagame oma kogemusi rõõmuga üksteisele. Meie majas on „Kiusamisest vabaks!“ programm aktiivselt kasutuses kahes rühmas. Teine rühm andis märku, et ka nende lastele Sõber Karud meeldivad ja kasutavad vestluskaarte ning jagavad kleepse. Suur Sõber Karu käib neil aeg-ajalt kodus ja siis rändab jälle rühma koos päevikuga tagasi. Loodetavasti nakatame ka teisi rühmasid „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat kasutama. Loodame, meie rühma korraldatud pidu koos Sõber Karuga andis innustust ka teistele, kes veel programmi ei kasuta.

Suur Sõber Karu maskott käis meil külas väärtuste peol – „Väärtused meie ümber ja meis endis“. Selle peo raames tegi iga rühm enda rühma väärtustest luuletuse, mis siis sel peol üheskoos ette kanti. Õpetajatel paluti ka pärast maja väärtused ühisele paberile kirja panna ning see plakat kaunistab hetkel meie ühist koridori. Sõber Karu näitas peol lastele ette tantsuliigutusi, mille saateks oli „Kiusamisest vabaks!“ laul „Igaüks on isemoodi“. Sõber Karu oli ka lihtsalt üks tore seltskonnahing! Vabariigi aastapäeva puhul oli ka Karule ümber pea ja kõhu seotud kaunis rahvariidevöö. Peo lõpus oli igal rühmal võimalus teha Sõber Karuga pilti, milleks oli ettevalmistatud lilla sein.

Ootame suure põnevusega septembrit, et Sõber Karu meile taas külla tuleb ja meie õppeaasta ametlikult avaks.

 

Kersti Kiisel
Oravakeste rühm
Kambja Lasteaed Mesimumm

Easysoftonic