Sõber Karuga targalt internetis

  • Juhendid
  • Spetsialistile
  • Kool
Sõber Karuga targalt internetis

Tänapäeva lapsed on sündinud digimaailma ning selles toimetamine on neile iseenesestmõistetav. Siiski
vajavad nad ka digitaalsetes keskkonnas toimetulemiseks täiskasvanute toetust. Digimaailmas läheb heaks ja
ohutuks toimetulekuks tarvis samasuguseid sotsiaalseid oskusi kui nn reaalses maailmas.

Kuid mis on digimaailm? Digimaailm mahutab endas seadmeid ja tehnoloogiat, mille abil saab suhelda,
õppida ja meelt lahutada. Digiseadmete kaudu suheldes tuleb silmas pidada, et need seadmed on loodud
eesmärgiga kaasata kasutajaid sotsiaalsesse võrgustikku. Seega tuleb arvestada, et tehnoloogilisi abivahendeid
kasutades ollakse rohkem nähtaval kui sageli usutakse.

Easysoftonic