Uuringu- ja teadustegevus

  • 2. jaanuar 2024 |

Vaid süstemaatiliste, oma ala professionaalide poolt läbi viidud uuringutega saab põhjendatult ja erapooletult näidata, milline on metoodika reaalne efekt ja seda mitte ainult üksikjuhtumite, vaid kõikide metoodikat rakendavate lasteaedade ja koolide kontekstis.

Tallinna Ülikooli üliõpilased, 2016

Programmi „Kiusamisest vabaks!” kasutamise tulemused

Uuringud, mille on läbi viinud teadlased (Roskilde Ülikool, Wilke analüüsiinstituut, Oxford Research, uuringufirma Psience OÜ, Tallinna Ülikool) lasteaedades ja koolides, kus selle programmiga aktiivselt tegeldakse toovad välja terve rea positiivseid tulemusi.

Hoolivamad lapsed
Lapsed muutuvad hoolivamaks ja kaasavamaks, kui neil on respekteerivate ja tunnustavate täiskasvanutega hea side. 88% uuringus osalenutest on täheldanud, et „Kiusamisest vabaks!“ on muutnud lastevahelist kooslust kaasavamaks ja hoolivamaks.

Rohkem teadmisi ja teadlikkust
Lastevaheliste suhete suunamine pedagoogiliste võtetega on pälvinud rohket heakskiitu. 85% osalenutest arvab, et personal pöörab nüüd laste heaolule ja kiusamise ennetamisele märksa suuremat tähelepanu. Nad tunnistavad, et on teadlikumaks saanud kiusamise tõelisest tähendusest ning õppinud seda ennetama. Personal on märksa enam hakanud lastega rääkima sellest, mismoodi nood ennast tunnevad ja kuidas kogevad kaaslaste tundeid.

Lapsed julgevad sekkuda
Lapsed on õppinud oma kaaslasi lohutama ja teevad seda nüüd omal initsiatiivil, vastupidiselt varasemale, mil lohutajateks olid peamiselt täiskasvanud. Vastastikust tähelepanu ja üksteisest hoolimist on näha ka viisis, kuidas nad reageerivad teiste laste omavahelistele erimeelsustele ja
ebaõiglasele kohtlemisele. Personal kogeb, et üha rohkem lapsi julgeb sekkuda, kui nad peavad toimuvat kellegi suhtes vääraks.

Lapsed oskavad kaitsta oma piire
Programmi „Kiusamisest vabaks!“ kasutavates asutustes kogetakse, et lapsed õpivad ütlema „Stopp!“, kui nende piire ületatakse. 53% küsitletud õpetajatest ja teistest spetsialistidest toob esile, et kiusamisolukorda suudavad kõige paremini lahendada lapsed ise. Lapsed suudavad täpsemini sõnastada oma seisukohti.

Haridustöötajate areng
Paljud õpetajad on öelnud, et kogevad programmi uue, õpetliku vaatenurgana oma pedagoogilisele tööle ning et see aitab personali seas algatada olulisi teemakohaseid vestlusi.

Sujuv üleminek 0-3 aasta vanuste laste rühmast lasteaiarühma ja sealt edasi I kooliastmesse
Programmimaterjalid ja sotsiaalsed käitumismudelid pakuvad vahendeid mitmesuguste õppeprotsesside jaoks, sealhulgas üleminekul alla kolmeaastaste rühmast lasteaeda ning lasteaiast kooli.
Lasteaeda ja kooli minevate laste jaoks on väga oluline, et neid ootaks seal ees midagi tuttavlikku, seetõttu pakub kohtumine Sõber Karuga neile kindlustunnet. Ka saavad vanemad aidata laste varasemad kogemused ja väärtused üle kanda lapse elus toimuvasse uude etappi.

Easysoftonic