Veealusest maailmast inspireeritud sallivuspäev Tallinna Kihnu Lasteaias

16.novembril tähistas Tallinna Kihnu Lasteaed rahvusvahelist sallivuspäeva ning tugines tähistamisel “Kiusamisest vabaks!” tunnikavadele. Sallivas grupis aktsepteeritakse ja austatakse kõigi identiteeti, välimust, silmapaistvust, rolli ja võimeid ning peetakse iseenesestmõistetavaks, et igaühel on grupis oma kindel koht. Sallivus, mis kuulub ka meie lasteaia põhiväärtuste hulka on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena.
Sellele kõigele rõhku pannes valmis igas rühmas ühistöö, kuhu lapsed maalisid üheskoos merelained ning lõikasid ja kleepisid pildile erinevad vee-elukad. Koos vaadeldi merihobude, kilpkonnade, kalade jt. sarnasusi ja erinevusi. Tegevuse käigus pöörati tähelepanu sellele, kui erinevad mereelukad on, samas elavad rõõmsalt koos suures meres.

Eks ole ju ka lasteaia rühma lapsed igaüks omamoodi välimusega ning igal lapsel on omad soovid, mõtted ja meeldimised. Siiski on meil on ka väga palju sarnasusi, mis meid ühte liidavad. Oleme üksteisega viisakad, heatahtlikud ja sallivad nii ühises rühmaruumis, õues kui ka kõikjal mujal!

Ühistöödest on lasteaia koridorides üleval näitus, mida saab näha kuni novembrikuu lõpuni.

Täname südamest „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koordinaatoreid, kes on loonud tunnikavad, mis aitavad meil keskkonda sallivamaks muuta.

Hanna Lopato
Väärtuste töörühma juht

Easysoftonic