Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja jagatud praktikad programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamisest

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja Elvira Lazareva teeb igapäevaselt usinasti tööd, et laste suhted oleksid korras ja kõikidel oleks rühmas hea olla.

Kommenteerides tööd programmiga “Kiusamisest vabaks!” kirjutab meile Elvira: “Mul kasvasid tiivad selga, kui sain nii palju uut ja head programmi metoodilist materjali”. Tõepoolest, õpetaja kasutab programmi metoodikat, arendab õpilastes erinevate tegevuste kaudu sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, loob ühtekuuluvustunnet ning korraldab vajalikud tingimused koosolemisrõõmuks.

Fotodel on näha “Kiusamisest vabaks!” tegevused, mida tehakse Narva Kreenholmi Gümnaasiumis:

  • Mäng „Kellel on Sõber Karu“, eesmärgiga õppida tundma paremini kaaslaste nimesid, hääli.
  • Püüdmismäng “Kallista ja püüa“, eesmärgiga aidata kaaslasi, kuna “koduks“ on teise mängija kallistus.
  • Mäng “Leia paariline” eesmärgiga märgata sarnasusi, mitte erinevusi.
  • Tegevus “Lahked sõnad”, eesmärgiga märgata oma kaaslases midagi head.
  • Sõber Karu aitab hoida distsipliini, sest kelle käes on Sõber Karu, see räägib.
  • Mäng “Pime rong”, eesmärgiga õppida tegema koostööd, kuna kõik sulgevad silmad, v.a kõige viimane ja esimene vagunit mängiv laps ning liikumine toimub vastavalt sellele, millist õlga pigistatakse eesoleval lapsel.
  • Joonistused selja peal metoodika “Seda, keda puudutatakse, ei kiusata” järgi, eesmärgiga õppida head puudutust ning kujundada lasterühma harmoonilisemaks.

Täname Narva Kreenholmi Gümnaasiumit ja eriti õpetaja Elvira Lazarevat, kes jagab teiste õpetajatega oma kogemust töötades programmiga “Kiusamisest vabaks!” ja innustab teisi rohkem tegelema laste heade suhetega.

Easysoftonic