Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike tähistas rahvusvahelist aitäh-päeva

Programmiga «Kiusamisest vabaks!» liitunud Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tähistasid sõimerühma Fixies, Limpa ja Sipelgas rühma lapsed rahusvahelist aitäh-päeva programmi tunnikavade abil.

Rühmade õpetajad peavad oma igapäevastes tegevustes oluliseks just järgmisi «Kiusamisest vabaks!» juhtmõtteid:

  • kõik lapsed rühmas ei saa ega peagi olema parimad sõbrad, vaid nad peaksid olema üksteisele head kaaslased, kes hoolivad teineteisest, on valmis aitama ning oskavad olla abi ja toetuse eest tänulikud;
  • õpetaja roll on tunnustada, kiita ja märgata muutusi laste positiivse panuse eest kaaslaste abistamisel ja kaitsmisel, sest see aitab tugevdada soovitud käitumismustreid;
  • parim viis rühmas sõlmitud kokkulepete toetamiseks on pöörata tähelepanu headele tegudele, märgata laste väärtuspõhist käitumist, näha olukordi, kus nad näitavad üles sallivust, hoolivust, austust ja julgust. Lapsed, kes saavad toetust, heakskiitu ja kiitust, tunnevad, et neid hinnatakse ja see kajastub nende edaspidises käitumises.
Easysoftonic