Märka Last «Kiusamisest vabaks!» erinumber talv 2015

Selles numbris:
Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu
Kuidas kaasata „Kiusamisest vabaks!“ metoodikasse terve koolipere?
Innovaatilise ja kogukonda kaasava lasteaia loomiseks on vaja kannatust
“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta neljanda kvartali tegemised

Easysoftonic