Magistritöö “1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks “Kiusamisest vaba kool” metoodika toetamiseks”

18. September 2017

2017. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi magistrant Kaja Nurk lektor Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö “1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks “Kiusamisest vaba kool” metoodika toetamiseks.” 

Kaja Nurga magistritööga saab tutvuda siin.

Kaja Nurga loodud kuulamisülesannete töölehed leiad siit.

Easysoftonic