Lapsevanemate kaasamine klassikliima loomisesse “Kiusamisest vabaks!” metoodika näitel

4. August 2016

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Tähti Siinmaa eesmärgiks oli välja selgitada mil määral on õpetajad kasutanud programmi “Kiusamisest vaba kool” meetmeid lapsevanemate kaasamiseks turvalise klassikliima loomisesse; kuivõrd on programmi “Kiusamisest vabaks!” lapsevanematele suunatud meetmed aidanud luua tihedamat koostööd kooli ja kodu vahel; millised on olnud takistused?; kuidas mõjutab lapsevanemate kaasatuse määr klassikliimat?

Väljavõte tööst: 

“Magistritöö eesmärk sai täidetud ning tõstatatud uurimisküsimused leidsid vastuse. Programm „Kiusamisest vabaks!” pakub oma meetoditega kooli ja kodu koostöö tihendamise jaoks erinevaid võimalusi ning nende aktiivsel kasutamisel paraneb koostöö nii klassi kui ka kooli tasandil. Märgates õpetajate kohatist passiivsust projekti lapsevanematele suunatud meetmete kasutamisel tuleks siiski kaaluda erinevaid võimalusi õpetajatele toe pakkumiseks. Selleks võib olla näiteks MTÜ Lastekaitse Liit projektimeeskonna korraldatav programmiteemaline koolitus lastevanemate koosolekul. Samuti tuleks paremini läbi mõelda lapsevanemate aktiivset kaasamist võimaldavate meetmete selgitamine-õpetamine klassiõpetajatele, sest just neist sõltub kooli ja kodu koostöö kvaliteet.” 

Loe magistritööd siit! 

Easysoftonic