Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ning selle ennetamise võimalustest projekti «Kiusamisest vaba kool» näitel

4. августа 2016

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Kristel Viira eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ja saada tagasisidet projekti «Kiusamisest vaba kool» toimimisele projektis osalevate ja mitteosalevate klasside õpilaste vastuseid võrreldes. 

Kokkuvõtlikult järeldab autor, et „Kiusamisest vaba kool“ projekti vahendid on lastele sobilikud ning aitavad kaasa kiusamisprobleemide ennetamisele ja lahendamisele, kuid seda juhul, kui õpetaja leiab aega, et antud metoodilisi vahendeid koolipäeva integreerida. 

Loe magistritööd lähemalt siit! 

Easysoftonic