Miks ja kuidas korraldada lastekoosolekut?

  • ИНСТРУКЦИИ
  • Специалисту
  • ГРУППЫ ДО 3 ЛЕТ, ДЕТСКИЙ САД
Miks ja kuidas korraldada lastekoosolekut?

Et luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur, on lasteaedades üheks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika oluliseks osaks iganädalane lastekoosolek. Järgnev video on abimees õpetajale ning tutvustus lapsevanematele, mis aitab mõtestada lastekoosoleku eesmärki ning selgitada selle mõju ja vajalikkust. 

Üheks «Kiusamisest vabaks!» programmi oluliseks osaks on iganädalane lastekoosolek. Millal ma lähen lasteaiast rõõmsana koju? Millal kurvana? Millal ma ennast üksikuna tunnen? Kuidas ma teistest hoolin? Kuidas lahendan olukorda, kus kaaslasele tehakse ülekohut? Nii need kui ka paljud teised küsimused saavad iga koosolekuga laste jaoks üha selgemaks. Seeläbi õpivad lapsed mõistma iseenda tundeid ning lahendama igapäevaoludes esinevaid situatsioone.

Lapsed arutavad koos täiskasvanutega omavahelisi suhteid, kiidavad ja kommenteerivad nädala jooksul toimunut. Igal koosolekul õpitakse hoolivuse väljendamist ning siin on keskne roll Sõber Karul. Sõber Karu on pedagoogiline vahend. Ta on kõikide laste ühine sõber ja tal on lastekoosolekul keskne roll. Iga koosoleku alguses tervitab Sõber Karu kõiki lapsi nimepidi.

Personaalne lähenemine on oluline kuna igaüks vajab märkamist ja kiitust. Eriliselt suurt tähelepanu nõuab see just haavatavate laste suhtes.

Sõber Karu on hea vahemees. Teda kasutatakse ka üksteise lohutamiseks. Ajapikku saavad lapsed aru sellest, et lohutajaks ei pea alati olema täiskasvanu, vaid et ka lapsed ise saavad kaaslase lohutamiseks midagi ette võtta.

VESTLUSKAARTIDE mõte on näidata erinevusi. Erinevusest ei tohi saada põhjus kiusamiseks – teistsuguse nahatooniga, teisest soost või vanusest laps on samasugune nagu kõik teisedki!

Õpetaja valib vestluskaardi, mis vastab mõnele nädala jooksul toimunud juhtumile. Programmi oluline osa on see, et kõiki lapsi kuulataks ning igaüks saaks avaldada oma arvamust. Vestluskaartide abil ühendatakse joonistatud kujutletavad olukorrad laste tegelike kogemustega. Ajapikku ei keskendu lapsed vestluskaarti nähes vaid ohvrile ja süüdlasele, vaid oskavad tähelepanu pöörata ka pealtvaatajatele.

 Kiusamisvastane programm põhineb NELJAL INIMLIKUL VÄÄRTUSEL:

  • JULGUS — Endale jäädakse kindlaks ning pannakse paika oma piirid. Kui mõni laps ületab teiste piire, astutakse olukorrale vahele. Tuleb olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõiglusele vastu.
  • SALLIVUS — Arvestatakse lasterühma mitmekesisusega ning üksteist koheldakse võrdsena. Erinevustes osatakse märgata tugevust nii üksiku lapse kui ka rühma jaoks.
  • AUSTUS — Rühma kõigisse lastesse suhtutakse austuse ja hoolivusega. Kõigile tuleb olla hea kaaslane. Mitmekesisus võetakse omaks ning austatakse teiste erinevusi ja kombeid.
  • HOOLIVUS — Näidatakse välja huvi, kaastunnet, hoolivust ja abivalmidust kõikide laste vastu – nii endast väiksemate kui ka eakaaslaste suhtes.

Kõik lapsed saavad Sõber Karu endale kordamööda koju viia. Mis lasteaias varju jääb, tuleb välja koduses elus ning seeläbi avanevad teistele lapse erinevad küljed. See tegevus võimaldab lastel paremini tuttavaks saada, sest kogemused on näidanud — mida paremini lapsed üksteist teavad, seda lähedasemad nad on.

Samuti on üheks metoodika oluliseks põhimõtteks — keda puudutatakse, seda ei kiusata.

Massaaž näitab, mis vahe on hea ja halval puudutusel. Niimoodi tajuvad lapsed üksteisega suuremat lähedust ja suureneb lastevaheline sallivus.

Täiskasvanu on kogu koosoleku vältel rahulik küsimuste esitaja, analüüsija ja teadvustaja. Õpetaja pakub arusaamist ja võrdseid võimalusi kõigile – see kasvatab KÕIKI lapsi ning õpetab mõistma ja lahendama erinevaid olukordi. Iga laps peab tundma, et ta on oluline ja väärtustatud.

Täname Tallinna lasteaeda Sipsik!

Easysoftonic