«Kiusamisest vabaks!» metoodika tutvustav video koolidele

  • ИНСТРУКЦИИ
  • Специалисту, Родителям
  • ШКОЛА
«Kiusamisest vabaks!» metoodika tutvustav video koolidele

Täname: 
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Janne Liis Justi

Vaata ka: 

www.kiusamisestvabaks.ee
www.facebook.com/kiusamisestvabaks
www.lastekaitseliit.ee

Projekt «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» ning seehulgas metoodikat tutvustav video koolidele on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmist «Riskilapsed ja -noored». Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic