Programm “Kiusamisest vabaks!”

Programm „Kiusamisest vabaks!“:

 • on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt;
 • on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega;
 • ennetab riskikäitumist ja areneb lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda;
 • on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale;
 • on paindlik ja kergesti lõimitav igapäevaeluga terves haridusasutuses;
 • loob meeskonnas ühised teadmised kiusamise ennetamiseks;
 • tagab kindlustunde ja sujuva ülemineku lasteaiast kooli, kuna on kasutuses enamikes Eesti lasteaedades;
 • on pikaaegselt uuritud ja rakendatud;
 • põhineb värskeimatel kiusamist käsitlevatel uuringutel;
 • täiendab pidevalt metoodilisi materjale;
 • annab positiivseid tulemusi ja vähendab kiusamist;
 • ei too haridusasutusele kaasa püsikulusid.

Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ rakendatakse Eesti lasteaedades alates aastast 2010, koolides alates aastast 2013 ning sõimerühmades ja  lastehoidudes alates aastast 2018. Eestis programmi viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ logod koolidele, lasteaedadele ja lapsehoidudele/sõimerühmadele on kättesaadavad allalaadimiseks ja kasutamiseks liitunud haridusasutustele.

“Kiusamisest vabaks!” tutvustava voldiku saab alla laadida siit Kuidas liituda programmiga?
Easysoftonic