Vastse-Kuuste Kool kasutab aktiivselt “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid

10.oktoobril tähistasid Vastse-Kuuste Kooli 1.-3.klassi õpilased Kiusamisest vabaks! programmi raames ülemaailmset vaimse tervise päeva.

„Kiusamisest vabaks!“ temaatilises tunnis käsitlesime õpilastega vaimse tervise hoidmise viise – regulaarne toitumine ja sportimine, piisav uni ning õues liikumine, panustamine headesse suhetesse ja positiivne mina-pilt.

Ülemaailmse vaimse tervise päeva sissejuhatuseks vaatasime esitlust, mille toel pidasime õpilastega eakohast vestlust ja arutlesime vaimse tervise teemadel.
Püüdsime üheskoos leida, milliseid vaimset tervist toetavaid või pärssivaid tegevusi me oma igapäevaelus ja sealhulgas ka koolielus kohtame ning kuidas need tegevused meie heaolu mõjutavad.

Arutlesime ka selle üle, kes saaks aidata lapsi negatiivse olukorraga toimetulekul. Antud teema käsitlemise üheks eesmärgiks oli anda õpilastele kindel teadmine, et nad võivad oma murega täiskasvanu poole pöörduda.

Peale esitluse vaatamist ja arutelu said õpilased ülesandeks joonistada üheksa pilti vaimse tervise hoidmise nippide kohta (nt uni, toitumine, liikumine, õues käimine, head suhted jne), millest lähipäevil valmib ka näitus. Temaatilisest tunnist ei puudunud ka virgutuspausid ning hingamisharjutus, mida lapsed saavad kasutada negatiivsete emotsioonide ja ärevusega toimetulekuks.

Vaimse tervise teemadel arutleti täna ka 6. klassi eesti keele tunnis, kus esitluse vaatamisele järgnes paaristööna emotsioonide töölehe täitmine õigekeelsussõnaraamatu abil. Meie kuuendikud alustasid selle olulise teema käsitlemisega juba eelmise nädala lõpus muusikatunnis, kus räägiti sellest, kuidas muusika vaimset tervist ja meie emotsioone mõjutada saab. Tunni lõpetuseks ja teadmiste kinnistamiseks täitsid õpilased töölehe, kus analüüsid muusika seost oma meeleoluga.

Easysoftonic