Väikesed Sõber Karud on osa Maardu Gümnaasiumi kooliperest

Maardu Gümnaasiumi õpetajad ja juhtkond teavad hästi, et koolis peab olema midagi, mis ühendab lapsi, pakub lastele ühtekuuluvustunnet, koosolemisrõõmu.

Maardu Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Erika Tiganik arvab, et programm „Kiusamisest vabaks!“ on hea töörist selle saavutamiseks ja lisab, et esimestes klassides kasutatakse õppe- ja kasvatustöös juba lasteaiast tuttavaid väikseid Sõber Karusid, et mängu kaudu lastele õpetada, kuidas olla hooliv, austav, salliv ja julge.

Pildil on näha, kuidas ilusti riietatud väikesed Sõber Karud kolivad uude majja, mida nende jaoks õmblesid koostöös vanematega õpetajad Marina Maksimova, Marina Skopitš ja Esenia Antropova.

Karude kolimise ajal esitlesid kõik lapsed oma karukest ja rääkisid nendest väikese loo. Meie, täiskasvanud, aga teame, et need lood on meie lastest, nendele tähtsatest asjadest, mida tänu Sõber Karule on väga lihtne teha kuuldavaks ja pidada koos nendega tähtsaks.

Aitäh, Maardu Gümnaasium, et loote tingimusi laste ühtekuuluvustundeks ja rõõmuks koolis!

Easysoftonic