Ülemaailmse vaimse päeva tähistamine Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike sõimerühmas Fiksiki ja lasteaia rühmades Limpa ja Sipelgas toimusid 10. oktoobril programmi “Kiusamisest vabaks!” tegevused, mis olid pühendatud ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamisele. Sel päeval tehti mängulisi harjutusi, mis aitavad lastel kujundada käitumismudelit, kus nad on üksteise suhtes hoolivad, austavad kaaslasi ja õpetajaid, on sallivad üksteise erinevuste suhtes ning julged arutama võimalikke olukordi enne, kui midagi halba juhtub. Rühmas on tehtud palju tööd selle nimel, et lapsed teaksid, kui oluline on olla kõigi rühmaliikmetega hea kaaslane, kui oluline on teisi aidata ning kui tähtis on ka enda heaolu hoidmine teistega suhtlemisel.

 Oktoobrikuu „Kiusamisest vabaks!“ tunnikava raames peeti vestluskaartide abil arutelusid, prooviti läbi programmi hea puudutuse harjutus koos rollimänguga, täideti töölehte “Mulle meeldib”, õpiti tantse, laule ja uusi mänge. Sõimerühma lapsed tutvusid beebimärgiga “Stopp!”, mida on hea kasutada mittesobiliku käitumise peatamiseks. Kõikides programmi tegevustes, nagu alati, osalesid lapsed koos oma väikeste Sõber Karudega.

Rohkem pilte saab vaadata siit

Easysoftonic