Rahvusvahelise tervisepäeva tähistamine

Alates 1948. aastast tähistatakse 7. aprillil rahvusvahelist tervisepäeva. Kaks aastat enne, kui tähtpäeva tähistamata hakati, määrtles WHO “tervise” definitsiooni. Tervis on füüsilise (liikumine, toitumine, puhkus ja uni, värske õhk jne), vaimse (õppimine, pingetaluvus, rahu, muremõtted, hirmud), emotsionaalse (tunded) ja sotsiaalse (suhted ja koostöö) heaolu seisund. Mida tugevam see kooslus on, seda paremini tuleb inimene toime end ümbritsevas elukeskkonnas. Kindlasti ei ole kõik need erinevad terviseaspektid meil võrdselt arenenud. Meie isiklik tervishoid sõltubki nende nelja erineva terviseaspekti pidevas arendamises.

Kiusamise ennetamine tervise seisukohalt on väga oluline, puudutab ju tervislik heaolu nii vaimset, emotsionaalset kui ka sotsiaalset tahku. Head suhted kaaslastega ning sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse väärtuste mõistmine saavad nii meie kui heade kaaslaste tervislikule heaolule vaid hästi mõjuda.

Piltidel on näha Merivälja Lasteaia Jussi rühma lapsed, kes tähistasid rahvusvahelist tervisepäeva lasteaedadele mõeldud tunnikavasid kasutades. Koos joonistati teineteise seljale ja valmistati Sõber Karu lemmikküpsiseid.

Easysoftonic