16. novembril tähistasid Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lapsed mänguhommiku vormis nii headuse kui ka sallivuspäeva

Eesmärgiks oli märgata enda ümber neid, kes vajavad abi, toetust ja julgustamist. Olles ise sõbralikud, hoolivad, arvestavad ja üksteise erinevusi mõistvad lapsed.

Lapsed kuulasid rühmaõpetajate esituses K. Kangilaski muinasjuttu „Kõige õigem“, mis tutvustas lastele erisusi ning õpetas lapsi teineteist paremini mõistma. Lastele tuli külla ka programmi “Kiusamisest vabaks!” maskott Sõber Karu, kes jagas lastele kallistusi ning kellele lapsed laulsid programmi laule „Igaüks on isemoodi“ ja „Mina aitan“ ning tantsiti rütmilist tantsu “Hea koos meil olla“.

Rühmatöö vormis arutasid lapsed  väärtuste – sallivus, austus, julgus, hoolivus tähendusi ning seletasid väärtuste tähendust üksteisele. Mänguhommiku lõpus said lapsed teineteise seljale ja Sõber Karu seljale joonistades ära arvata  „Keda joonistas Sõber Karu?“,  kallistada teineteist ning teha koos Sõber Karuga üks vahva rühmapilt.

Easysoftonic