Lasteetendus „Sõber Karu on nüüd Eestis“

  • Methodical suitcases
  • For a specialist, Lapsele, Lapsevanemale
  • Sõim/lastehoid, Lasteaed, School
Lasteetendus „Sõber Karu on nüüd Eestis“

Lasteetenduse peategelasteks on Taani kroonprintsess Mary ja prints Frederik, kes saabuvad Eestisse, et kokku saada siin elavate lastega. Nad tutvustavad ennast ja oma head kaaslast, kelle nimi on Sõber Karu. Lapsed on karust väga huvitatud ja otsustavad talle kirjutada kirja, milles on üks palve. Milline just ning kuidas Sõber Karu Eestimaa lapsi aitab, seda saab näha lasteetenduse salvestuses.

Õpetlikus ja kaasahaaravas loos „Sõber Karu on nüüd Eestis“ põimuvad oskuslikult programmi „Kiusamisest vabaks!“ materjalid, mida ka päriselt kasutatakse programmiga liitunud koolieelses haridusasutuses ja üldhariduskoolis.

See programm ongi tõepoolest välja töötatud Taani Roskilde Ülikooli teadlaste poolt ja just Tema Kuningliku Kõrguse Taani kroonprintsess Mary initsiatiivil, kes omakorda sai inspiratsiooni Austraalia programmist Better Buddies. Programmi sümboliks on seesama Sõber Karu, kes tuletab lastele meelde, et kuigi kõik ei saa olla rühmas ega klassis parimad sõbrad, peavad ja saavad kõik olla head kaaslased. See tähendab lähtumist programmi neljast põhiväärtusest, milleks on sallivus, hoolivus, julgus ja austus.

Lasteetenduse käigus, nagu ka programmi „Kiusamisest vabaks!“ rakendamisel haridusasutustes, levitatakse sõnumeid hea kaaslase mõistest, enese emotsioonide teadvustamise ja juhtimise vajadusest ning üldinimlike väärtuste tähtsusest inimeste eludes.

Etenduses on kasutatud selliseid „Kiusamisest vabaks!“ metoodilisi võtteid nagu kohanemisharjutused hea puudutuse metoodikast, emotsioonide plakatid tunnete teadvustamiseks, märgi „Stopp!“ kasutamine kiusamise peatamiseks, nelja põhiväärtuse läbimängimine, kokkulepete sõlmimine grupis ning ühtekuuluvustunnet ja koosolemisrõõmu pakkuvad laulud ja tantsud.

Lavastuse idee autoriks on Erika Tiganik, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Maardu Gümnaasiumis. Etendus lavastati suurepäraselt Esenia Antropova juhtimisel sama kooli teatrihuviringis. Eestikeelset versiooni dubleerivad Pirita Majandusgümnaasiumi ja Järveküla Kooli õpilased.

„Lastele on raske selgitada üldinimlikete väärtuste definitsiooni, sest väärtused on abstraktse loomuga. See etendus on suureks abiks, et näidata, missugustes käitumismustrites peegelduvad üldinimlikud väärtused:  mida teeb hooliv inimene, kui pealtvaatajana märkab kiusamist, mida teeb julge inimene, et kaitsta nõrgemaid, mis sõnu kasutab teisi austav inimene ja kuidas sallivus mõjutab kõikide rühmakaaslaste heaolu,” kommenteerivad etenduse sisu programmi „Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru.

 

LAE ALLA

Easysoftonic