Avaleht » Lapsevanemate roll programmi "Kiusamisest vabaks!" juures » Kuus nõuannet lapsevanematele

Kuus nõuannet lapsevanematele

Lapsed vajavad hästi hakkama saamiseks ja positiivses suunas arenguks häid kaaslasi. Kui lapsed õpivad juba varasest east, kuidas olla hea kaaslane, ennetame samal ajal kiusamist pikas perspektiivis. Lapsevanemana saad sina sellele kaasa aidata, et rühmas ning klassis ja kogu lasteaias ning koolis oleks meeldiv õhkkond. Sina oled oma lapsele kõige olulisemaks eeskujuks ja kui vanemad toetavad ühtsustunde loomist, kandub see üle ka laste käitumisele koos teistega olles.

1. Julgusta oma last mängima ja suhtlema erinevate kaaslastega lasteaia- või koolipäeval ja vabal ajal. Sinu laps õpib erinevate kaaslastega koosolemisest ja mängimisest. Suhtlemine erinevate kaaslastega aitab kaasa, et kõikidesse lastesse suhtutakse hästi ning igaüks saaks tunda end mängu- ja õpingukaaslaste seas turvaliselt.

2. Ole laste, nende vanemate, õpetajate ja kõigi last ümbritsevate inimestega suheldes viisakas. Väldi teistest inimestest halvasti rääkimist nii laste kui täiskasvanute kuuldes. Ebameeldivad sõnad laste ja täiskasvanute aadressil arenevad kergesti vastumeelsuseks nende suhtes. Julgusta last olema heatahtlik, avatud, lahenduskeskne. Ole ise positiivne ja heaks eeskujuks – tervita kohtudes nii lapsi kui täiskasvanuid, õpi selgeks oma lapse kaaslaste nimed.

3. Julgusta last enda eest seisma ning toetama ja kaitsma ka kaaslasi. Kõrvalseisjaks jäänu vajab teistega koostegutsemiseks märguannet või selget kutsumist.  Aeg-ajalt liitub rühma või klassiga uusi lapsi ja lapsevanemaid, aita tulijatel sisse elada, tunne nende vastu huvi, tutvusta neile grupi tavasid ja kaasa tegevustesse. Lapsed, kes julgevad enda eest seista ja oskavad teisi toetada, lohutada ning kaitsta, kasvavad paremateks inimesteks.

4. Ole avatud ja toetav kuulaja, kui teised vanemad räägivad oma lastega seotud teemadest. Vanemal võib olla keeruline end avada, kui tema lapsel on raske ning ta vajab kaaslaste tuge ja sõpru. Oma murest on lihtsam rääkida ja sellele lahendust leida, kui teised kuulavad ja kaasa mõtlevad. Püüa mõista teiste laste, nende vanemate ja õpetajate vaatepunkte, sest igal olukorral on mitu erinevat tahku.  Aita ka oma lapsel mõelda, kuidas teised inimesed võivad olukordasid mõista ja kogeda ning mida tunda.

5. Püüa luua koos laste ja nende vanematega ühine hea tava teile oluliste sündmuste tähistamiseks. Ühised üritused liidavad rühma või klassi, sest kõigil on vajadus kuuluda gruppi.  Sünnipäevad on väga tähtsad nii sünni­päevalapse, tema külaliste kui nende jaoks, keda peole ei kutsuta. Laps, keda sünnipäevale ei kutsuta ja ka laps, kelle sünnipäevale ei minda, tunneb end tõrjutuna.  Arutlege erinevate soovide ja võimaluste üle. Leidke viis sündmuse tähistamiseks, kutsete jagamiseks ja muljete vahetamiseks nii, et sellest kõrvale jääjad ei tunneks end tõrjutuna.

6. Ole osaline lapse digitaalses elus. Tänapäevased lapsed on juba sündinud pidevalt muutuvasse nutimaailma, see on osa laste tegelikkusest ja tulevikust. Vanem, kes soovib olla osaline lapse elus, peab omama huvi ja oskuseid osalemaks ka nende digitaalses elus. Kõik õpetused heaks inimeseks olemise kohta kehtivad ka digitaalses maailmas. Lapsed veedavad palju aega nutiseadmetes, kuid vajavad selgitusi, kuidas digitaalsed kesk­konnad toimivad ja millised riskid sealsete võimalustega kaasnevad. 
 

Eeskuju kasvatab rohkem kui õpetussõnad. Jälgi end teadlikult ja mõista, millist eeskuju tegelikult annad. 

Pea alati meeles, et õpetajad ega nutivahendid ei asenda lapsevanemat!