Avaleht » Lapsevanemate roll programmi "Kiusamisest vabaks!" juures

Lapsevanemate roll programmi "Kiusamisest vabaks!" juures

"Kiusamisest vabaks!" programmil on kolm peamist osapoolt, kelle omavaheline aktiivne koostöö on selle tõhusaks toimimiseks väga oluline:
 
  • Lastega töötavad professionaalid (kogu lasteaia või kooli personal), keda innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsed, keda innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest. 
  • Lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.

Seega on oluline, et lastega töötavad spetsialistid kaasaksid metoodilistesse tegevustesse ka vanemaid ning arutaksid üheskoos läbi programmi eesmärgid. Samuti on oluline lastevanemate enda valmisolek spetsialistilt saadavat infot vastu võtta, kaasa mõtelda ja tegevustes osaleda. 

Üheks kaasamise viisiks on  lastevanematele suunatud infovoldikutel olevate nõuannete üle arutlemine ja lasterühma puudutavate käitumismustrites ja tegevustes kokku leppimine.