Avaleht » Uudised

Uudised

On tõenduspõhiselt selge, et järjepidevus tagab edu

On tõenduspõhiselt selge, et järjepidevus tagab edu

Kuupäev

Täna toimus Rakveres viies ning viimane Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Lasteaednike liidu ning SA Innove korraldatud teabepäev koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisest. Loe lähemalt, millest rääkis Lastekaitse Liidu uuringupartner Psience OÜ teadur Eva-Maria Kangro "Kiusamisest vabaks!" uuringute kohta. 

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ oktoobrikuu tegemised

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ oktoobrikuu tegemised

Kuupäev

Oktoobrikuus toimub „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projekti raames viis lasteaedade jätkukoolitust Pärnumaa, Harjumaa ja Tallinna, Tartumaa, Läänemaa ja Hiiumaa ja Viljandimaa lasteaedadele. Lisaks sellele jagavad teabepäevade raames oma kogemusi õpetajad Hiiumaal ning Võrumaal.  

Valgamaa õpetajad jagasid oma kogemusi

Valgamaa õpetajad jagasid oma kogemusi

Kuupäev

23. septembril toimus Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis "Kiusamisest vabaks!" lasteaiaõpetajatele suunatud kogemuste vahetamise seminar, mida korraldasid Valga linnavalitsus, Lastekaitse liit ja Valga lasteaed Buratino. 

Ilmunud on Märka Last! "Kiusamisest vabaks!" erinumber

Ilmunud on Märka Last! "Kiusamisest vabaks!" erinumber

Kuupäev

Ilmunud on Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last! "Kiusamisest vabaks!" erinumber. Sellest numbrist saab lugeda järgnevatel teemadel:Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema; Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud; Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“metoodika tulemusuuring?“; Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta teise kvartali tegemised; Muljeid noortekonverentsilt CATS; Koolirahu aasta Türil loob kevadhõngu terveks õppeaastaks.

Eesti Noorsootöö keskus edastab head soovid "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projektile

Kuupäev

25. aprillil toimus Lastekaitse Liidu üldkogu. Selle eel andis oma head soovid edasi ka Eesti Noorsootöö Keskus. Eesti Noorsootöö Keskus kinnitas, et Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ toel Lastekaitse Liidu poolt ellu viidav üleriigiline projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ aitab muuta Eesti lasteasutusi kiusamisvabaks ning et koostöö Lastekaitse Liiduga kulgeb ladusalt ja tõhusalt. 

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta esimese kvartali tegemised

Kuupäev

Selle aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. Selleks on toimunud arvukalt koolitusi nii lasteaedadele kui ka koolidele, samuti teabepäevi, kus saavad pedagoogid omavahel kogemusi vahetada.