Avaleht » Programmist » Programmi põhiväärtused

Programmi põhiväärtused

Väärtuse pildile vajutades avaneb uues aknas printimiseks sobiv pdf, mille saab riputada näiteks rühma või klassi seinale või miks miks mitte ka koju külmkapiuksele.

 

 

 Väärtus, millest juhindumine suunab märkama ja aktsepteerima kogu lasterühma mitmekesisust. Sallivus suunab kohtlema üksteist võrdsena ja mõistma mitmekesisust nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

 

 

Väärtus, millest juhindumine tähistab jaatavat ja hoolivat suhtumist lasterühma kõikidesse lastesse, et olla igaühele hea kaaslane. Austuse abil võetakse omaks mitmekesisus, tunnustamaks laste erinevusi ja austamaks igaühe kombeid.

 

Väärtus, millest juhindumine näitab üles huvi, osavõtlikkust ja kaastundlikkust ning abivalmidust iga kaaslase, ka endast noorema, vanema kui ka omavanuste vastu.

  

Väärtus, millest juhindudes jäädakse endale kindlaks ja seatakse oma piirid; astutakse välja nähes lapsi teiste piire rikkumas; ollakse julge ja hea kaaslane, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

 

 

Siit leiad "Kiusamisest vabaks!" väärtuste plakatid. Täidetavate plakatide tühjadesse pallidesse saate väärtused sõnastada koos oma rühma või klassi laste või lastevanematega. Venekeelsed plakatid leiad venekeelselt lehelt.

Plakatil klikkides avaneb printimiseks sobiv fail.