Avaleht » Programmist » Programmi võrgustik ja partnerid

Programmi võrgustik ja partnerid

Toetus- ja nõustamisvõrgustik
MTÜ Lastekaitse Liit on ehitanud üles koolitajate võrgustiku ja loonud efektiivsust tõestanud piirkondliku toetus- ja nõustamisvõrgustiku mudeli, mis on olnud oluline programmi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Programmi põhi- ja jätkukoolitusi projektiga liituvatele lasteaedadele ja koolidele viivad läbi Lastekaitse Liidu koolitajad. Venekeelsetele lasteaedadele ja koolidele oleme pakkunud koolitusi tõlkega vene keelde ning välja koolitamisel on venekeelsed koolitajad.
Põhi- ja jätkukoolituse läbinud spetsialistidele pakub täiendkoolitust Tallinna Ülikooli Haridus-Innovatsioonikeskus (TLÜ HIK), mille kontaktisikuks on koolitusjuht Külli Rauk.
Võrgustiku moodustavad kõik programmiga liitunud lasteaiad ja koolid koos piirkondlike kontaktisikutega.
Esimestest liitunud lasteaedadest ja koolidest on moodustunud metoodikakeskuste kogukond. Programmist teadlikkuse tõstmiseks on MTÜ Lastekaitse Liit koolitanud SA Innove Rajaleidja keskustes töötavaid spetsialiste nõustamistoe pakkumiseks. Metoodikakeskused koordineerivad ning tagavad programmi tegevuse järjepidevust oma piirkonnas: presenteerivad programmi rakendamist, teavitavad
avalikkust (lapsevanemaid, meediat jms), innustavad nii varasemalt programmiga liitunud lasteaedasid ja koole kui tekitavad huvi piirkonnas programmi veel mitte rakendavates haridusasutustes, korraldavad teabepäevi, nõustavad uusi koole ja lasteaedasid. 
Kui tunned huvi mõne piirkonna metoodikakeskuse vastu, võta palun meiega  julgesti ühendust kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee.

"Kiusamisest vabaks!“ programm tänab partnereid:

  1. Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut - tutvustab programmi „Kiusamisest vabaks!“
    oma valikkursuse "Sotsiaalsed suhted lasteaias ja koolis" raames. Tallinna Ülikool viib läbi uuringuid, juurutab programmi tulemusi õpetajate täienduskoolituses ja üliõpilaste pedagoogilistel praktikatel ning tutvustab programmi uuringutegevusi ja -tulemusi.
  2. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit - aitavad kaasa programmi juurutamisele omavalitsuste kaasamise ja teavitamise kaudu. 
  3. Kiusamisvaba Haridustee Eest liikumise liikmed – jagame ühiseid väärtusi, et igasse Eesti lasteasutusesse ja üldhariduskooli jõuaks kiusamist ennetavad ja lahendavad programmid. MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu (nüüd SA Kiusamisvaba Kool), MTÜ Noorteühing TORE ja Tartu Ülikooli eetikakeskus panid Tartus 10.-11.12.2014. aastal  toimunud 7. väärtuskasvatuse konverentsil ühise aluse liikumisele Kiusamisvaba Haridustee Eest. Liikumise liikmete koostöös valmis 2017. aasta veebruaris kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mille kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga. Kontseptsiooni koostamisse olid kaasatud kiusamisvaba haridustee liikumise liikmed, kelle ringi kuuluvad nüüdseks Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ NÜ TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut, Õpilasesinduste Liit. Liikmed veavad ennetus- ja sekkumisprogramme nagu „Kiusamisest vabaks!“, KiVa, käitumisoskuste mäng VEPA, meelerahuharjutused; rõhutatakse väärtuskasvatuse põhimõtteid, kaasatakse õpilasi turvalisema õppekeskkonna saavutamisse (tugiõpilasliikumine TORE, Salliv Kool).