Avaleht » Mis on "Kiusamisest vabaks!" programm? » Mis on kiusamine?

Mis on kiusamine?

Kiusamise mõistet kasutatakse väga sageli, kuid kas alati mõeldakse selle mõiste all üht ja sama?

Programmis "Kiusamisest vabaks!" lähtume järgmistest kiusamise tunnustest:

  • Kiusamine on rühmafenomen. Tõrjumine võib toimuda üksikisikute vahel, kuid kiusamise puhul toimub see rühmas, kus mitmel osalisel on suuremal või vähemal määral nähtav roll.  
  • Tõrjumine on süstemaatiline. Siin on tegu terve hulga suuremate ja väiksemate käitumisviisidega, mis kõik annavad lapsele märku, et "sa ei kuulu siia". 
  • Kiusamisvormid võivad olla otseselt solvavad või kaudselt tõrjuvad. 
  • Kiusamine leiab aset lastekoosluses, kust laps ei saa ära tulla. 

(Rabøl Hansen, 2010)

Kiusamist uuriv Helle Rabøl Hansen kirjeldab kiusamist kui rühmade tekkimise viisi, kui asutuses ei õnnestu lapsi ühendada sealsete tegevuste kaudu. Rabøl  Hanseni tees on, et kiusamine on "igatsus rühma kuulumise järele", isegi siis kui see on rajatud solvangutele. On hea, kui kiusamise taga nähakse rühma, sest siis me ei aseta kiusamise põhjuseid üksikutele isikutele, vaid peame kindlalt vaatama asutuse sotsiaalset kliimat. 

Täiskasvanu ei pruugi igapäevastes olukordades aduda, millal on lasterühma tegevus süstemaatiline ja viitab kiusamisele. Täiskasvanu näeb võib-olla vaid üksikut seika ja ta pole kindel, kas tegu on kiusamisega või mitte. 

Kuigi paljud täiskasvanud peavad kiusamist grupifenomeniks, käsitletakse kiusamist sageli siiski üksikisiku probleemina, sest mõned osalejad torkavad silma ja on valjuhäälsemad kui teised. "Kiusamisest vabaks!" pöörab järjepidevalt tähelepanu sellele, et töö oleks suunatud tervele lasterühmale. Tuleb lähtuda sellest, et kiusamist ei tohi lahendada kui indiviidi probleemi. Nii õpetajad kui ka lastevanemad kipuvad siduma kiusamist lapse teistsuguste iseloomuomadustega või suhtlemisraskustega. 

Rollid kiusamismudelis

  • Ohver - Laps, keda kiusatakse
  • Kiusajad - Lapsed, kes algatavad kiusamist ning kiusavad selleks välja valitud lapsi
  • Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid - Lapsed, kes lähevad kiusajatega kaasa ning assisteerivad neid erinevates tegevustes.  
  • Kiusaja poolehoidjad - Lapsed, kes toetavad kiusajaid ja kaasajooksikuid, näiteks naeruga või kiusajale ja kaasajooksikutele õlale patsutamisega. 
  • Passiivsed pealtvaatajad - Lapsed, kes on kiusamise tunnistajad, kuid kes jäävad passiivseks.
  • Kaitsjad - Lapsed, kes suudavad oma hirmust võitu saada ning sekkuvad kiusamise peatamiseks aktiivselt. 

(Allikas: Vabalt Thelin'i ja Williamsoni järgi Helle Rabøl Hanseni'i väljaandest "Põhiraamat kiusamise vastu", 2005)

Pedagoogide tsitaate kiusamise kohta

Poiste kiusamine võib väljenduda erineval moel, näiteks: "Sul ei ole täna korralikke autosid kaasas!" - kasutatakse sellise poisi vastu, kes soovib mängida poistega, kes ei taha temaga koos olla. 

"Kiusamise vastane tegevus peaks meie kultuuris olema järjepidev. See puudutab põhihoiakuid, sotisaalseid mängureegleid, asjade käsikäes tegemist - me oleme ühes meeskonnas. Keel - ükstesega korralikult rääkimine - on samuti meie töö tähtis osa. Näiteks on meil siin üks rühm poisse,  kes räägivad üksteisega väga inetult. Oma selge jutu tulemusena oleme saavutanud, et nad ei räägi üksteisega inetult siin lasteasutuses. On tähtis, et täiskasvanud oleksid oma jutus selged!".räägib üks meessoost pedagoog. Siinkohal tuleb toonitada, et inetult rääkimine ei ole iseenesest veel kiusamine.

"Tüdrukute kiusamine toimub lasteaias erinevalt. Tüdrukud tõrjuvad üksteist mängudest välja või annavad süstemaatiliselt õmnele tüdrukule mingi kindla, nagu täieks koera rolli, samal ajal kui kõik teised on printsessid. Väljavalitud lapsed saavad rollid, mis ei ole nende endi vaba valik, samal ajal kui domineerivad lapsed saavad rollid, mis nad on ise endale valinud." Siin on tähtis teha vahet, kas keegi on pidanud leppima teiste antud rolliga, kuna ta on mängu hilinenud, või on pigem tegemist madalama staatusega rollide süstemaatilise jagamisega lastele, kes on teiste poolt kiusamiseks välja valitud.