Avaleht » Metoodika igapäevaelus » Videomaterjal õpetajale

Videomaterjal õpetajale

"Kiusamisest vabaks!" metoodika tutvustav video koolidele

"Kiusamisest vabaks!" metoodika tutvustav video koolidele

Valminud on "Kiusamisest vabaks!" metoodikat käsitlev video, mille eesmärk on tutvustada "Kiusamisest vabaks!" metoodikat kooliõpetajale. Ühtlasi saab õpetaja kasutada videot, et selgitada "Kiusamisest vabaks!" olemust lapsevanematele või kolleegidele. 

Miks ja kuidas korraldada lastekoosolekut?

Miks ja kuidas korraldada lastekoosolekut?

Et luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur, on lasteaedades üheks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika oluliseks osaks iganädalane lastekoosolek.

Järgnev video on abimees õpetajale ning tutvustus lapsevanematele, mis aitab mõtestada lastekoosoleku eesmärki ning selgitada selle mõju ja vajalikkust.