Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Kuidas üheskoos minna edasi?

Kuidas üheskoos minna edasi?

Kuupäev

Linnavalitsuse haridusnõuniku Õilme Salumäe eestvedamisel kohtusid Kuressaare Pargi Lasteaias neljapäeval, 6. oktoobril MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" liitunud koolide kontaktisikud.

Kogemuspäev „Kiusamisest vabaks!“ Tartu Variku Koolis

Kuupäev

Vahetult enne sõbrapäeva koguneti „Kiusamisest vabaks!“ metoodikakeskuste Tartu Lasteaed Naerumaa ja Tartu Variku Kooli algatusel kogemuspäevale. Esmakordselt Eestis said Tartu Variku Koolis kokku nii linna kui maakonna lasteaedade ja koolide esindajad, et kuulda teiste kogemusi, jagada muljeid „Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutamisest, saada tuge, särtsu ja värskeid mõtteid ning samuti julgustada neid, kes programmiga veel ühinenud ei ole.

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kuupäev

Lasteaed on mitmetasandiline võrgustik, kus lapse väärtushinnanguid kujundab kogu lasteaia personal, kuid sellest olulisemal kohal on kodu. Kui me ei õpeta lapsele konkreetset teadmist või oskust, oleme meie, täiskasvanud, olenemata ametist, vanusest, soost jne oma eeskujuga hoiakute võtmeisikuteks. Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor Ene Tigas kirjutab järgnevas artiklis küsimustest, millele tuli enne "Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutusele võtmist enda sees vastused leida. 

Kuidas kaasata "Kiusamisest vabaks!" metoodikasse terve koolipere?

Kuidas kaasata "Kiusamisest vabaks!" metoodikasse terve koolipere?

Kuupäev

Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog Margarita Remnjova kirjutas Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last detsembrinumbris sellest, kuidas on kogu koolipere kaasatud "Kisamisest vabaks!" metoodika erinevatesse tegevustesse. Loe lähemalt, missugused eeldused annab "Kiusamisest vabaks!" terve kooli heaolu parandamiseks ning kuidas teadmisi ka vanemate õpilasteni viia. 

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Kuupäev

Kui Sven Ersling, praegune Tallinna Lasteaed Kaseke hoolekogu esimees, kolm aastat tagasi hoolekogu liikmeks valiti, sai ta mõne koosoleku ning vastuseta jäänud küsimuse järel aru – hoolekogu töökorraldus ei saa endisel kujul jätkuda. „Iga kord, kui keegi midagi sisulist küsis, ei tulnud sellele vastust ning suhtuminegi oli tõrjuv,“ kirjeldab Ersling sisulist teadmatust, mis valitses nii temas endis kui ka teistes hoolekogu liikmetes. 

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Kuupäev

 „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringute eesmärgiks on saada tõenduspõhist tagasisidet  metoodika väärtusest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades. Seejuures keskendutakse nii rahulolule koolitustega kui meetodi rakendamisele ja selle mõjule õpetajate, laste ning lapsevanemate vaatenurgast. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" uuringute hindamis- ja monitooringurühma juht ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika tulemusuuringute olulisusest.